Tema

onsdag 20.05 2020

Koronaundervisning i vårsola

- Godt å kjenne på gjødsellukt og fart

mandag 18.05 2020

Sæbø skule 18. mai

Jubla for syttande mai dagen etter

På Sæbø skule var det syttandemaistemning den 18. mai. Då var det tid for idrettsleikar og pølsefest.

fredag 15.05 2020

– Følg med borna på fritida

– Eg har ei innstendig bøn til foreldra: følg med borna på fritida. Ha kontroll over kven dei leikar saman med.

tirsdag 12.05 2020

- Skyssretten for skuleelevar er i praksis vekk

mandag 11.05 2020

Ti veker med stengde skular er over

– Læraren vår har kjeda seg. Vi trur han gler seg like mykje som oss

Snart ti veker etter at skulane stengde grunna koronakrisa, skal dei eldste elevane endeleg tilbake til klasseromma.

Rektoren med rørande videohelsing til elevane

– Det vart ei rørande avslutning på skuleåret, sjølv om ho var digital. Bilete av alle elevane kom opp på skjermen, der dei vinka farvel til kvarandre.

Ungdomsskulen må ha meir plass

– Viktig å kome i gang

lørdag 09.05 2020

Har oppdaga fuktskade i ungdomsskulen

– Her må vi lære

søndag 03.05 2020

Ho er ny rektor på Vikemarka

tirsdag 28.04 2020

Må stengje klasserom på Ørsta ungdomsskule

Fleire klasserom ved Ørsta ungdomsskule må stengjast. Årsaka er fuktskadar etter lekkasjar.

mandag 27.04 2020

– Hald avstand – vi er på skule

– Hald avstand, for no er vi på skule. Og vi må vaske hendene!

lørdag 25.04 2020

Ber om forprosjekt

Ynskjer utviding av Ørsta ungdomsskule

Barne- og ungdomstalet er i vekst i Ørsta sentrum. Det gjer at levekårsutvalet ynskjer å få vurdert ei utviding av Ørsta ungdomsskule.

fredag 24.04 2020

Skulestarten

– Dei elevane som no får gå på skule igjen, vil oppleve at det er ein ny måte å vere på skule på

Borna har sakna kontakt med klassekameratane og med lærarane. Dei aller fleste gler seg til måndag.

tirsdag 21.04 2020

Vikemarka skule

– Både elevar og lærarar gler seg til å møtest

– Stadig fleire elevar har meldt at dei saknar skulen. Og lærarar likar jo best å vere saman med borna, og undervise andlet til andlet. Vi gler oss til skuleopninga.

Éin av ti vil ikkje sende borna tilbake på skulen neste veke

Førebur ein ny skulekvardag

Ein meter til, slår rektor Else Lillian Riise ved Øyra skule i Volda fast – og kikar ned på målestokken. Koronakrisa set norske skular på mange prøver når dei snart skal opne dørene att.

onsdag 08.04 2020

Mellombels tolv plassar på Hjørundfjordheimen

– Her vert det barnehage

Hjørundfjordheimen vert også barnehage. Frå og med hausten skal tolv barnehageborn verte plassert der.

fredag 03.04 2020

Varslar stengde skular etter påske

Ørsta kommune bur foreldre på at skular og barnehagar vert stengde også veka etter påske. 

tirsdag 31.03 2020

Misnøye med nye SFO-vedtekter

– Grunnen til å endre på vedtektene må vere å få fleire til å delta, slik er det ikkje her

– Vi føler at vi ikkje fekk debattert saka om nye SFO-vedtekter på ein skikkeleg måte.

mandag 30.03 2020

Velle skule med nyttig påfunn

- Gjer kommunen sjølvforsynt med visir

onsdag 18.03 2020

Reglar for SFO-betaling

torsdag 12.03 2020

Volda kommune

Held elevar frå 5.- til 10. klasse heime

onsdag 11.03 2020

Sæbø skule og barnehage

– De har ikkje lærarar til alle romma

lørdag 07.03 2020

Tilrår auka rammer for Sæbø skule

torsdag 27.02 2020

– Hurra for Legene

– Hurra! sa Idar Henning Vatne (Frp) i glede, då samfunnsutvalet gjorde vedtak om varsel om oppstart av arbeid med områdeplan for Legene.

fredag 24.01 2020

Ny sentrumsskule kan drage ut i tid