Tema

torsdag 11.02 2021

Sa ja til ny skule og barnehage - auka prislappen med 29 millionar

Mot røystene til H, Frp og V sa kommunestyret torsdag kveld ja til å byggje ny skule og barnehage på Sæbø.

onsdag 10.02 2021

Forslag om SFO-tilbod i Austefjorden

- Som å servere kjøt til ein veganar

tirsdag 02.02 2021

Ny barnehage og skule på Sæbø

– Politikarane enda opp med å teikne skulen i kommunestyremøtet

tirsdag 19.01 2021

Sæbø skule

I sjokk over skulekostnad

– Eg er sjokka. Viss dette er prisen på skuleutbygging, og tala er dei same for Ørsta ungdomsskule. Då kan vi kome ut og køyre.

mandag 18.01 2021

Heilsprekk for ny Sæbø skule

Den nye Sæbø barnehage og skule vert dyrare enn rekna med. Det viser tala etter at prosjektet har vore ute på tilbod. Administrasjonen ber politikarane løyve 28 millionar kroner ekstra.

mandag 11.01 2021

Fryktar SFO-kutt tvingar foreldre ut av arbeidslivet

Foreldre ved Sæbø skule er uroa over SFO-tilbodet. Dei er varsla om at tilbodet vert redusert frå 1. mars.

mandag 21.12 2020

Rune Hovde (56) melde seg som vikarlærar

"Her får ein verkeleg kjenne på kva det vil seie å gjere eit ærleg arbeid"

– Då er eg tilbake på Hovden skule, og det er kjekt. Det var her, som elev, eg hadde mitt fyrste ribbeinsbrot, mimrar Rune Hovde (56).

onsdag 16.12 2020

Krev lovlegkontroll av skulekrinsgrensene

KrF, Venstre og Frp i Volda meiner kommunen pliktar å leggje vesentleg vekt på høyringsuttalane frå elevar og foreldre som er stikk i strid med vedtaket.

fredag 11.12 2020

Bergar skulen over kneika

mandag 07.12 2020

Knallhardt "koronatrykk" i skulen

Manglar vikarar- må sende elevar heim

tirsdag 17.11 2020

Slik skal skulen handtere koronautbrot

Rask og rett informasjon, og kven som skal gjere kva, er vesentleg i Ørsta kommune sin oppdaterte plan for koronasmitte i grunnskulen.

torsdag 05.11 2020

Ungdomsskulen får nybygg

- Vi skal vedta rammene for fire hundre ungdommar sitt liv

Kommunestyret i Ørsta seier samrøystes ja til at Ørsta ungdomsskule skal få eit nytt tilbygg. Det skal vere klar til undervisning hausten 2022.

tirsdag 03.11 2020

SV vil ha gratis SFO

– Lova må endrast

– Vi kan ikkje ha ei distriktsfiendtleg SFO-ordning basert på sjølvkostprinsippet, der lovverket ikkje berre opnar for, men gjer at det løner seg for kommunen, å ikkje tilby SFO ved dei mindre skulane.

torsdag 22.10 2020

– Røyver ikkje Sæbø skule

onsdag 21.10 2020

Vil endre køen på skuleutbyggingar

Levekårsutvalet vil prioritere Ørsta ungdomsskule for å få løyse rommangelen dei har. Men utvalet vil halde ope om det skal skje i form av brakker, eller med eit tilbygg, slik administrasjonen ynskjer.

torsdag 01.10 2020

Full plasskrise på Ørsta ungdomsskule og Velle skule

– På Ørsta ungdomsskule og Velle skule er det heilt krise når det gjeld plassen. Vi må få på plass ein brakkerigg ved ungdomsskulen så snart det berre let seg gjere.

onsdag 16.09 2020

Korona-epidemien

Spent på skulane

lørdag 12.09 2020

Plagast av pøbelstrekar

– No er det nok! Vi er lei av dette!

mandag 31.08 2020

Foreslår å legge ned skule og barnehage i Austefjord

Har ikkje finansiering etter 2020

Volda kommune har ikkje lagt inn finansiering for drift av Austefjord barnehage- og skule etter 2020.

torsdag 20.08 2020

Ventar 113 elevar frå heile landet

– Ingen i Ørsta skal vere redde for eventuell smitte frå elevane våre

– Om folkehøgskulen har levd i si eiga boble tidlegare, vert det i alle fall ikkje mindre av det i år. Meir enn nokon gong skal vi halde oss for oss sjølve.

tirsdag 07.07 2020

Foreldre og born ved Åmås skule

Er lei farleg skuleveg

– Eg har budd her i 47 år, og heile tida kjempa for ny trafikksikker skuleveg. Men det skjer ingenting, seier Torhild Røed.

fredag 19.06 2020

Koronamidlar kjem ungdomen til nytte

No blir det aktivitetspark ved Ørstahallen

torsdag 18.06 2020

Ny skule på Sæbø vedteken

– Gratulerer Sæbø og Hjørundfjorden

tirsdag 09.06 2020

Sluttar etter fire veker

fredag 05.06 2020

– Imponert av skulane og barnehagane

Kommunedirektør Wenche Solheim rosa dei tilsette då ho oppdaterte politikarane om korona-situasjonen i Ørsta.

– SFO-tilbodet på Dalane skule må avklarast

onsdag 03.06 2020

Fleirtal for større skuleutbygging på Sæbø

– Skal vi først gjere noko må vi gjere det skikkeleg

tirsdag 02.06 2020

Sæbø skule:

Tilrår utbygging for 52,4 millionar kroner

søndag 31.05 2020

Vil vite korleis nye SFO-vedtekter påverkar søkartala

– Negativ tilbakemelding

Publikum og fleire brukarar har kome med negativ tilbakemelding knytt til nye plasstilbod for skulefritidsordninga i Ørsta.

onsdag 20.05 2020

Koronaundervisning i vårsola

- Godt å kjenne på gjødsellukt og fart

mandag 18.05 2020

Sæbø skule 18. mai

Jubla for syttande mai dagen etter

På Sæbø skule var det syttandemaistemning den 18. mai. Då var det tid for idrettsleikar og pølsefest.

fredag 15.05 2020

– Følg med borna på fritida

– Eg har ei innstendig bøn til foreldra: følg med borna på fritida. Ha kontroll over kven dei leikar saman med.

tirsdag 12.05 2020

- Skyssretten for skuleelevar er i praksis vekk

mandag 11.05 2020

Ti veker med stengde skular er over

– Læraren vår har kjeda seg. Vi trur han gler seg like mykje som oss

Snart ti veker etter at skulane stengde grunna koronakrisa, skal dei eldste elevane endeleg tilbake til klasseromma.

Rektoren med rørande videohelsing til elevane

– Det vart ei rørande avslutning på skuleåret, sjølv om ho var digital. Bilete av alle elevane kom opp på skjermen, der dei vinka farvel til kvarandre.

Ungdomsskulen må ha meir plass

– Viktig å kome i gang

lørdag 09.05 2020

Har oppdaga fuktskade i ungdomsskulen

– Her må vi lære

søndag 03.05 2020

Ho er ny rektor på Vikemarka

tirsdag 28.04 2020

Må stengje klasserom på Ørsta ungdomsskule

Fleire klasserom ved Ørsta ungdomsskule må stengjast. Årsaka er fuktskadar etter lekkasjar.

mandag 27.04 2020

– Hald avstand – vi er på skule

– Hald avstand, for no er vi på skule. Og vi må vaske hendene!

lørdag 25.04 2020

Ber om forprosjekt

Ynskjer utviding av Ørsta ungdomsskule

Barne- og ungdomstalet er i vekst i Ørsta sentrum. Det gjer at levekårsutvalet ynskjer å få vurdert ei utviding av Ørsta ungdomsskule.

fredag 24.04 2020

Skulestarten

– Dei elevane som no får gå på skule igjen, vil oppleve at det er ein ny måte å vere på skule på

Borna har sakna kontakt med klassekameratane og med lærarane. Dei aller fleste gler seg til måndag.

tirsdag 21.04 2020

Vikemarka skule

– Både elevar og lærarar gler seg til å møtest

– Stadig fleire elevar har meldt at dei saknar skulen. Og lærarar likar jo best å vere saman med borna, og undervise andlet til andlet. Vi gler oss til skuleopninga.

Éin av ti vil ikkje sende borna tilbake på skulen neste veke

Førebur ein ny skulekvardag

Ein meter til, slår rektor Else Lillian Riise ved Øyra skule i Volda fast – og kikar ned på målestokken. Koronakrisa set norske skular på mange prøver når dei snart skal opne dørene att.

onsdag 08.04 2020

Mellombels tolv plassar på Hjørundfjordheimen

– Her vert det barnehage

Hjørundfjordheimen vert også barnehage. Frå og med hausten skal tolv barnehageborn verte plassert der.

fredag 03.04 2020

Varslar stengde skular etter påske

Ørsta kommune bur foreldre på at skular og barnehagar vert stengde også veka etter påske. 

tirsdag 31.03 2020

Misnøye med nye SFO-vedtekter

– Grunnen til å endre på vedtektene må vere å få fleire til å delta, slik er det ikkje her

– Vi føler at vi ikkje fekk debattert saka om nye SFO-vedtekter på ein skikkeleg måte.

mandag 30.03 2020

Velle skule med nyttig påfunn

- Gjer kommunen sjølvforsynt med visir

onsdag 18.03 2020

Reglar for SFO-betaling

torsdag 12.03 2020

Volda kommune

Held elevar frå 5.- til 10. klasse heime

onsdag 11.03 2020

Sæbø skule og barnehage

– De har ikkje lærarar til alle romma

lørdag 07.03 2020

Tilrår auka rammer for Sæbø skule

torsdag 27.02 2020

– Hurra for Legene

– Hurra! sa Idar Henning Vatne (Frp) i glede, då samfunnsutvalet gjorde vedtak om varsel om oppstart av arbeid med områdeplan for Legene.

fredag 24.01 2020

Ny sentrumsskule kan drage ut i tid