– Enorm auke siste året og behov for hjelp frå Ørsta-skulane