tirsdag 15.06 2021

Bondalen grendahus snart konkurs

Oljesøl på Ose - frykta utslepp i Ørstaelva

Halvparten av vatnet til dette vassverket lek ut

Halvparten av vatnet til Volda vassverk lek ut før det kjem i springen til folk. Men Mattilsynet er nøgde med at kommunen har ein plan for å rette opp feila.

Rune vil bli kommunedirektør i Ålesund

Løpet som ikkje let seg stoppe av korona

Kulturminister Abid Raja invitert til opninga av Tussaparken

- Fantastisk interesse

Heile 462 barn og unge vil vere med på sommarskulen i Ørsta

Skuleelevar har pussa opp

No ser den gamle Aviskiosken ut som då han vart bygt i 1928

Eit av Ørsta sentrum sine kjende kulturminne, Aviskiosken, har gjennom lenger tid vorte pussa opp av elevar på Ørsta vidaregåande skule.

Laksestarten

Stor elv – stor laks

Dei hjelpte kvarandre med å lande dei to fyrste laksane i Bondalselva tysdag morgon. Frank Johnsen og Steinar Hjorthaug hadde ein perfekt start på laksesesongen.

Heidra av handikapforbundet

mandag 14.06 2021

Trafikkuhell på Sæbø

Bjørn Helset satsar

No får gågata i Ørsta eit vinutsal, men alt er alkoholfritt

Denne bedrifta er nøgd med å vere passeleg stor

Vinjevoll Rør har siste åra hatt ei god utvikling, og skal no auke staben. Men noko ekspanderingsmål har dei ikkje.

- Levekårsutvalet har ikkje vedtaksmynde om kyrkja

– Det er noko spesielt at eit folkevalt organ legg seg opp i eit anna folkevalt organ sitt ansvars-område.

Pressemelding:

«Godt å møtast til festspel igjen»

– Det har vore spennande å planleggje festival medan det framleis er pandemi, men vi er godt nøgde med gjennomføringa, seier arenaleiar Olav Øyehaug Opsvik i ei pressemelding.

No er tolmodet snart slutt i Barstadvika

- Vi vil helst ikkje vente på svar frå kommunen til ungane vert tenåringar!

Ørsta-firma leverer fortøyingsflåte til hamneoppsynet i Oslo

Miste lappen i Hornindal

Ein bilførar køyrde altfor fort i ein UP-kontroll i Hornindal.