fredag 21.06 2019

Nye Volda kompenserer dei nye pendlarane

Får 25.000 ekstra i årsløn

Kulturpris til båtbyggjarar

Volda kommune sin kulturpris for 2019 til båtbyggjarane frå Bjørkedalen og Straumshamn

torsdag 20.06 2019

Volda kommunestyre

Gir «full gass» for ny symjehall.

Volda kommune framskundar planlegging av ny symjehall- kulturhuset hamnar bak i køa.

Lærer å møte vaksenkvardagen

– Livsmeistring og folkehelse vert ein del av den overordna læreplanen i vidaregåande utdanning. Det handlar om lære seg å verte vaksen, og ta dei rette vala for seg sjølv.

Sjukehustilsette med lunsjmarkering:

Stille protest ved Volda sjukehus

«Ring i bjella»-markeringa som starta i Ålesund måndag, har spreidd seg til Volda sjukehus. Torsdag møtte mange tilsette opp for ein stille protest mot sjukehuskutt.

Rosar forslag om helgeopning av akuttkirurgi

Bygdepride i fint selskap

Bygdepridepionerar var gjester på regjeringsmottaking

Meiner kommunen må gjere tiltak:

– Bråk i Ørsta sentrum er ei politisak

Gunnar Knutsen ønsker at Ørsta kommune skal gjere tiltak som tek vare på bebuarar i sentrum som er plaga av støy. Kommunen meiner bråket er ei politisak.

Vedfyrt bakaromn klar til bruk på Sæbø

Kapteinskvia på Sæbø har fått eit heilt nytt tilskot. No er det mogleg å mellom anna steike seg pizza ute i det fri.

Køyrer over samfunnsutvalet i Ørsta

Fylkesmannen i Trøndelag opphevar vedtak om frådeling av hyttetomter.

onsdag 19.06 2019

På Nordre Vartdal

Fortvila etter at fylkesmannen krev reguleringsplan for lavvo

Astrid og Torsten de Laer på Nordre Vartdal er svært overraska over at fylkesmannen krev reguleringsplan for satsinga på lavvoar, jurter og bubil- parkering.

Sa samrøystes ja til startmidlar til ny Ørsta vidaregåande

Letta etter positivt vedtak for ny Ørsta vidaregåande

– Realiseringa av ny vidaregåande i Ørsta er endå større enn å få realisert fleirbrukshallen. Så dette er ei fantastisk sak for Ørsta!

Mattilsynet fryktar for vatnet i Volda

Mattilsynet er uroleg for drikkevatnet til 7200 innbyggjarar i Volda og trugar med dagmulkt.

Folkemøte i Volda

Til kamp mot vindmøllene

Engasjementet er stort, men eit folkemøte i Volda for motstandarar av vindkraft trakk berre om lag 20 tilhøyrarar.

Ørstameieriet mister blokkosten til Elnesvågen

– Ingen dramatikk

Tine sitt meieri i Ørsta må gi frå seg produksjonen av 10 kilos blokkost til Elnesvågen.

Band frå Volda vgs i Musikkprisen 2019:

– Ein draum viss vi vinn i kveld

Medlemmane i Ufokusert har lada opp på konsert med yndlingsbandet før finalen i Musikkprisen 2019.

Fiber til Vartdal, Nordre Vartdal og Barstadvik

Tussa utvidar det regionale fibernettet og har lagt sjøkabel frå Hjørungavåg til Vartdal. Dette gjer det mogleg for Tussa å tilby fiber og framtidsretta tenester til kundane på Vartdal, Nordre Vartdal og Barstadvik, fortel selskapet i ei pressemelding.

Barneskulen treng nytt ventilasjonsanlegg