onsdag 20.06 2018

Nattebråk:

– Politiet må ta ei meir aktiv rolle

– Politiet gjer nok det dei kan, men hadde dei teke ei meir aktiv rolle, og teke seg ein tur i sentrum, ville dei lett ha kunne plukka ut dei fire-fem som lagar bråk.

Widerøe om nattebråket i Ørsta

– Dette er uskyldig moro i utgangspunktet, men det er viktig å forstå når det ikkje er moro lenger

Lanserte fotoboks i Anders Hovden-gata

– Kva med å få sett opp ei fotoboks i Anders Hovden-gata. Kanskje det kunne få ned farta?

Vil gjere grep mot nattebråk

– Vi har ikkje råd til å mislykkast

– Det er enkeltpersonar som står bak nattebråket i Ørsta. Elles er vi ein gjeng som oppfører oss fint.

Ørsta-selskap vil gjenreise Selje Hotel

Norhus Ørsta AS er eitt av seks selskap i ei investorgruppe som skal overta festeretten til hotell-tomta i Selje.

Trafikkulykke i Eiksundtunnelen

Eiksundsambandet nest best på samfunnsøkonomi

Eiksundsambandet er mellom dei mest lønsame statlege investeringane som er gjort siste åra.

Har godkjent planane for Volda – Furene

– Vil gje auka handlingsrom for sentrumsutvikling i Volda.

tirsdag 19.06 2018

Ordførarar og rådmenn i 7-stjerna på Søre Sunnmøre

Vil ha tettare samarbeid

Ordførarar og rådmenn i samarbeidsorganet 7-stjerna på Søre Sunnmøre jobbar for eit forsterka interkommunalt samarbeid, og kommuneblokker.

– Aksepterer ikkje rygging inn på fv.

Statens vegvesen er negative til ein søknad om endra avkøyrsle i Sæbø sentrum.

Positive til aktivitetspark

Ørsta kommune har fått signal frå Ørsta vgs. om at dei er positive til ein aktivitetspark ved Ørstahallen.

900.000 kroner til Hjørundfjord

Det skal satsast på Hjørundfjorden som turistattraksjon. No satsar også Møre og Romsdal fylkeskommune, og løyver 900.000 kroner.

Protesterer mot sentrumsplanar:

– Kan ikkje akseptere ny veg

Eigarane av Tindebygget i Ørsta sentrum protesterer mot planane om ny vegføring i sentrum. Dei vil nytte eit kvart lovleg hjelpemiddel for å hindre gjennomføring av planane som no er ute til offentleg ettersyn.

mandag 18.06 2018

Hotell Ivar Aasen er fortvila over nattebråk

– Vert vekte av råning

– Hotellgjestene vert vekte om natta av støyen frå rånarane. No må vi saman prøve å finne ei løysing på problemet.

Små marginar på Høgebrua

Her snakkar vi verkeleg brei last!

Det vart operert med små marginar då eit hus vart flytta i Ørsta måndag ettermiddag

Opphevar bålforbodet

– Det har kome ein del regn siste tida, så totalforbodet mot bålbrenning vert oppheva.

Var tiltalt for bedrageri av 790.000 kroner

Frifunnen i tingretten

Ei kvinne er frifunnen i Søre Sunnmøre tingrett for bedrageri av 789.833 kroner og for å ha gitt falsk forklaring.

Kjempar for å behalde Austefjord barnehage