mandag 30.03 2020

Looknam er permittert

Held oppe humøret trass permittering

– Sjølvsagt vil vi merke dette på inntekta, og det kan verte verre. Men vi er nøydde til å få dagane til å gå.

Er aktiv med borna i permitteringstida

Torsdag 12. mars kom regjeringa med tiltaka som stengde Noreg. På dagen vart Stian Aasen permittert.

Snart over tusen varsla permitterte

Per måndag var det regi-strert 523 permitterte og varsla permitterte i Ørsta og 429 i Volda. Samla var det ein auka på 232 på ei veke.

Vassendgutane risikerer å måtte avlyse heile sommarsesongen

Kan tape 4 millionar i omsetnad

Døydde dagen etter utskriving frå Mork

39-åringen frå Ålesund miste plassen på Mork senter som ein konsekvens av beredskapsplanen mot korona. Dagen etter døydde han i heimen.

Du kan søke forskot på dagpengar

Digital korona-konsert med Vassendgutane torsdag kveld

Volda-ordførar Sølvi Dimmen

«Familiar som treng hjelp må ta kontakt med oss»

Velle skule med nyttig påfunn

- Gjer kommunen sjølvforsynt med visir

Humanistisk konfirmasjon i oktober

Ny dato på Søre Sunnmøre.

Volda sjukehus

Alvorleg tilstand for korona-pasient

Ny korona-smitta

Seks med påvist korona-smitte i Volda

Ny sjef i Retura

Ingen nye med påvist korona-smitte i Ørsta

La ut lenser i Vikeelva

søndag 29.03 2020

Treningssentera med alternativ

Høg puls via nettet

– Kom igjen folkens, køyr på!

Odd Bjarne Bjørdal

– No veit vi kva trygg mat er

– Denne tida viser oss kor viktig det er med høg sjølvforsyningsgrad av mat. Det må vi ta lærdom av når krisa er over.

Postkort frå Bjørke

«Reis til Bjørke og ring heim til mor!»