tirsdag 20.10 2020

Etter andre tertial

Betre enn frykta for Tussa

Tussa-konsernet hadde eit driftsresultat på 83,3 millionar kroner etter andre tertial. Det er betre enn frykta.

Seier nei til mosjonistfotball

Hovdebygda IL får ikkje lov til å starte med mosjonistfotball for dei over tjue år. Dei vert stoppa av dei nasjonale føringane for smittevern.

Naboane krev at kommunen set makt bak krava

– Vi treng ei betre barnehagedekning

– Det hastar å få ei politisk avklaring på kva løysingar vi ynskjer oss og har råd til.

mandag 19.10 2020

Denne strandturen blir like spektakulær som ei tindevandring

– No får vi berre håpe at fonna frå Maradalen ikkje går heilt ned til fjorden i vinter. Då må vi nok byggje ny bru neste år!

Kommunen omstiller seg

Mange kan få halvert den kommunale støtta

Ørsta kommune skal omstille seg. Forbruket skal ned. Nokre av dei som må rekne med reduksjonar, er dei frivillige organisasjonane.

Fuktskade ved ungdomsskulen

– Har teke for lang tid

Fuktskadane ved Ørsta ungdomsskule vart dyrare enn kalkulert.

Influensaen er på veg, men det er også vaksinen

Ørsta helsestasjon er klare til influensasesongen. Stasjonen tilbyr vaksinar til risikogruppene, og vil vere strengare enn før.

Tek heile skuleåret «heime»

– Kva er vel Bali mot Ørstafjorden ...

Skuleåret vart annleis enn planlagt for lina Friluftsliv Sunnmørsalpane/Bali ved Møre folkehøgskule. Då gjer det seg med ein dukkert i Ørstafjorden.

Raja vil redde julekonsertane

NPK-NTB: Regjeringa opnar for at også sokneråd kan reknast som arrangørar, slik at flest mogleg av årets julekonsertar, mellom anna i kyrkjene, kan gjennomførast.

Braut besøksforbod - tiltalt for vald og trugslar

Frp-landsmøtet med sterk kritikk av Hurtigruten

Aksepterer ikkje kutt i seglingar langs kysten

8. klassekveld på Kaihuset

Volda har så langt «grusa» Ørsta – men det er framleis håp!

Frp

Vil stoppe kutt hos Ørsta trafikkstasjon

Framstegspartiet vil halde oppe funksjonane ved Ørsta trafikkstasjon. Det går fram av eit forslag partiet har fremja i Stortinget.

«Å sitje i ro i skogen kan være like bra for helsa som å springe opp på ein fjelltopp»

søndag 18.10 2020

Ex-ordførar Rune Hovde

«Ubegripeleg at nokon vil jamne skytehallen med jorda»

Urke Kailag søkjer etter nye drivarar av puben og kafeen Kaihuset