lørdag 15.02 2020

Volda kommune

Vil hente inn 3 mill. i eigedomsskatt i Hornindal på to år

Volda kommune reknar med å hente inn ein million kroner i eigedomsskatt frå tidlegare Hornindal kommune i år, så aukar det.

Etterlengta snøfest i bakken

– Endeleg! Dette har vi venta på!

På oppdagingsferd i eiga historie

– No har det blitt lett å finne oldemor på nettet

Stadig fleire ønskjer å reisa tilbake i tida og bli betre kjende med forfedrane sine og si eiga historie.

Snikk snakk med Skjalg

And the Oscar goes to … Emil i Lønneberget!

Mangel på kommuneoverlege uroar

– Eg er uroa over at Ørsta igjen står utan kommuneoverlege, sa Anne Sølvi Vatne (H) i kommunestyret torsdag.

fredag 14.02 2020

Allskog:

– Vi følgjer alle pålegg

– At laksestammen i Barstadvik er sterkt trua er sjølvsagt tragisk. Men det stemmer ikkje at Allskog ikkje har sett i verk tiltak, seier kommunikasjonsrådgjevar i Allskog Audun Otterstad.

Ørsta kommune:

– Har gitt varsel til Allskog

– Vi har gitt Allskog varsel om at dei må syte for at vatnet held seg i sine naturlege løp, og ikkje tek vegen ned langs hjulspora i anleggsvegane. Vi registrerer at ikkje alt er i orden, og dreg no på ny synfaring.

Avrenning frå hogstfelt til lakseelva i Barstadvik

– Laksestammen i Storelva er på randen av utrydding, og Allskog er i ferd med å slå inn siste spikaren i kista

– Laksestammen i Storelva i Barstadvik er på randen av utrydding, og Allskog er no i ferd med å slå inn siste spikaren i kista. Og Ørsta kommune gjer ingenting.

Her går Otol-fonna i sjøen

Usikre på om PP-tenesta fungerer godt nok

Volda-politikarane bestiller ekstern evaluering av PP-tilbodet

Politikarane i Volda ber om ekstern evaluering av den interkommunale PP-tenesta. Dei meiner dei ikkje har fått godt nok svar på korleis tenesta fungerer.

– Den verste vinteren vi har hatt

– Ja, dette er den verste vinteren vi har hatt. I alle fall i mine ni år som driftsleiar, seier dagleg leiar Rune Moltudal hos Ørsta skisenter AS.

Volda-professor i ytringsfridomskommisjonen

– Skal spegle mangfaldet i samfunnet

Næringskonferansen

Marna kjem heim

– Vi skal verte like gode på Fairtrade i Ørsta som i Volda

Topp datatryggleik hos Tussa

Datatryggleiken hos Tussa IKT er på øvste nivå. No har bedrifta fått beviset.

Sparka vakt i hovudet - fekk fengselsstraff

Vartdal Helstetun

Reduserte sjukefråværet – fekk pris

Vartdal Helsetun reduserte sjukefråværet til fire prosent på få år. Det skjedde etter målretta arbeid. No har dei tilsette fått pris.

torsdag 13.02 2020

Skal selje Ørsta Torg