Folkehøgskule kan bli godkjend som del av universitets- og høgskulestudium