21.000 elevar frå heile fylket skal fortelje korleis dei har det