Vegra seg mot å varsle - frykta millionrekning

Det tsjekkiske fylgjet på Hustadnes Fjordhytter vegra seg mot å be om hjelp til å få deira tsjekkiske venninne ned frå fjellet. Dei frykta dei måtte betale redningsoperasjonen.

Takkar hjelpemannskapa

- Vi er svært takksame. Mannskapet om bord i luftambulansen var utruleg profesjonelle.

Politiet hevar beredskapen

– Politiet har teke imot informasjon om at nokon planlegger å gjennomføre ein aksjon i Europa, kor Norge er nemnt. I tråd med dei tiltak som Politidirektøren har bestemt, styrkar Sunnmøre politidistrikt sin beredskap lokalt, seier fungerande politimeister Ingar Bøen i Sunnmøre politidistrikt.

Berga i spektakulær redningsaksjon

Ei kvinne vart berga ned etter å ha brote beinet i eit fjellparti ved Sæbø. To menn som hjelpte til, vart ståande faste i fjellet, og måtte bergast ut i løpet av natta.

Jubileum for Farkvamen

I år er det 25 år sidan fortvila foreldre i Farkvamen bygde barnehage.

Tatt for promillekøyring

Ein mann i 50-åra vart tatt for promillekøyring i Ørsta tysdag.

Slutt på laksefisket

Lite vatn og lite fisk i elvane. Årets laksefiskesesong vart kort i Ørsta.

Eskil gjer det igjen

Balansekunstnar Eskil Rønningsbakken kjem til Ørsta for å balansere.

Dei tre fjelltoppførarane

Tre karar frå Vartdal og Bjørke har gått saman for å tilby nokre litt meir krevjande fjellturar under Naturfestivalen.

Ønskjer fleire lokalfolk

– Folk må ikkje gløyme at restaurantar på hotella i nærområdet har opne dører for alle.

Sumde over Hjørundfjorden

Mats Riise (28) og Tommy Riise Olsen (25) stod for ei bragd måndag kveld. Då sumde dei over Hjørundfjorden.

Leitar etter hjarterom

AFS leitar etter husrom og hjarterom i Ørsta og Volda til utvekslingsstudentar.

Rådhuset tek form

Arbeidet med oppattbygging av rådhuset i Volda er i rute.

Slepp truleg fengselsstraff

Ein 18 år gammal mann er i Søre Sunnmøre tingrett dømt for aktlaus sykling. Ein fotgjengar vart påkøyrd, og døydde seinare av skadane.

– Uforsvarleg situasjon

Søre Sunnmøre tingrett er så underbemanna at sorenskrivar Elisabeth Wiik meiner det er uforsvarleg.