Slutt etter 51 år i teneste

Internationalen frå 1964 har vore i beredskap i 51 år, men laurdag la den ut på sin lengste tur til sin nye heim i Sogn.

Vil utvide parkeringsplassen

Saksa Turstiforeining vil opparbeide 20–25 nye parkeringsplassar tilknytt Saksa-råsa.

Satsar 10 millionar på heimgarden

Karl Frode Slettedal (38) valde å satse der andre gjerne gir opp. Til jul flyttar 50 mjølkekyr inn i eit nytt og toppmoderne fjøs.

Stiller garanti for klubbhus

Volda kommune garanterer for eit lån på 3,3 millionar kroner for å bygge tilbygg til klubbhuset på Volda stadion.

Bygger toalett ved Kapteinskvia

Sæbø grendelag ynskjer endå meir aktivitet ved Kapteinskvia, og er no i gang med å bygge toalett.

Vil leggje fjordkabel til Bjørke via Skår

Tussa/Mørenett vil nytte Skår som ein mellomstasjon for ein ny fjordkabel frå Lekneset til Bjørke.

Godt sal på Øvre Mo

Sjå kva eigedommar som vart omsette i september.

– Eit vere eller ikkje vere for grenda vår

Har du behov for å halde på eit pokerfjes ein heil dag? Då kan du søkje råd hos byråkratane i Olje- og energidepartementet.

Slagsmål og tjuveri

Vart vist vekk frå sentrum.

– Må følgje reglane

– Vi har stor tru på det lokale næringslivet, men vi må følgje regelverket for offentlege innkjøp.

– Ein del av sentraliseringsbølgja

– Kommunane må sjå dei negative konsekvensane av dei store innkjøpsordningane.

Sweco avviklar i Ørsta

Dårleg lønsemd gjer at Sweco sitt kontor i Hovdebygda vert lagt ned.

Slutt etter 51 år i teneste

Internationalen frå 1964 har vore i beredskap i 51 år, men laurdag la den ut på sin lengste tur til sin nye heim i Sogn.

Vil utvide parkeringsplassen

Saksa Turstiforeining vil opparbeide 20–25 nye parkeringsplassar tilknytt Saksa-råsa.

Satsar 10 millionar på heimgarden

Karl Frode Slettedal (38) valde å satse der andre gjerne gir opp. Til jul flyttar 50 mjølkekyr inn i eit nytt og toppmoderne fjøs.

Stiller garanti for klubbhus

Volda kommune garanterer for eit lån på 3,3 millionar kroner for å bygge tilbygg til klubbhuset på Volda stadion.