Vedgår feil vedtak

Fleire av ordførarkandidatane vedgår at vedtaket om å etablere hestesportsanlegg på Sporstøylen er gjort på feil grunnlag.

Lærar dømt for valdtekt

Ein lærar frå Sunnmøre vann ikkje fram med anken sin i Frostating lagmannsrett.

Stor auke i arbeidsløysa i ytre

Det er ein vekst i arbeidsløysa i Ørsta og Volda. Likevel er det på langt nær så mange fleire arbeidsledige som i ytre Søre Sunnmøre.

Vil ha pakkeløysing

Karen Høydal (Ap) og Paul Kristian Hovden (KrF) ivrar for ei pakkeløysing for Voldatunnelen og Ørstafjordkryssinga.

Limousin brann på Eiksundbrua

Kom seg akkurat ut av Eiksundtunnelen.

Håper på fleire førehandsrøyster

Lågare røystetal enn forventa.

– Like høgt som Amfi

– Kvifor har ingen stilt spørsmål ved korleis det nye reinseanlegget skal sjå ut?

Vil rassikre Vallabøen

Rådmannen oppmodar politikarane om å jobbe vidare med ei delvis rassikring av Vallabøen.

Sesongen i gang

Richard With var fyrste skute inn Hjørundfjorden.

Helse Møre og Romsdal:

– Erfaringa viser at dette vil vere svært konfliktfylt

Helse Møre og Romsdal stiller spørsmål ved Volda kommune sine planar om å etablere bustadfelt som grenser til helseføretaket sine eigedomar.

Vedgår feil vedtak

Fleire av ordførarkandidatane vedgår at vedtaket om å etablere hestesportsanlegg på Sporstøylen er gjort på feil grunnlag.

Lærar dømt for valdtekt

Ein lærar frå Sunnmøre vann ikkje fram med anken sin i Frostating lagmannsrett.

Stor auke i arbeidsløysa i ytre

Det er ein vekst i arbeidsløysa i Ørsta og Volda. Likevel er det på langt nær så mange fleire arbeidsledige som i ytre Søre Sunnmøre.

Vil ha pakkeløysing

Karen Høydal (Ap) og Paul Kristian Hovden (KrF) ivrar for ei pakkeløysing for Voldatunnelen og Ørstafjordkryssinga.