Store funn av lakselus

I slutten av juni telte folk frå Havforskningsinstituttet lus på sjøauren i Volda og Ørsta. Det vart gjort store funn av lus.

Fem nye viste vekk frå sentrum

Politiet held fram med å aksjonere i sentrumsgatene

– Konkurranse er artig!

Tre karar som alle har vunne si klasse tidlegare, er på ny klare for å delta på Saudehornet rett opp.

Satsar på hobbyen

Olav Standal Tangen (18), Simon Dagfinrud (18) og Stephan Ervik (17) har von om at Cape Branding skal verte ein etablert merkevare i åra som kjem.

Kraftig nedbør i vente

Meteorologisk institutt melder om store nedbørsmengder det komande døgeret.

Fleire køyretøy vist vekk

Burning og trafikkstøy i Ørsta sentrum.

Snart i mål på Vartdal

I eitt år har det vorte jobba med å utvide småbåthamna på Vartdal. No nærmar dei seg målet.

– Torevêret tok heilt av

Mens torevêret herja i Ørsta og Volda var det andre tilstandar i nabokommunane.

Lite vatn gir auka straumprisar

Den lange varmeperioden har tappa kraftmagasina for vatn, samstundes som forbruket har gått opp.

Fleire unge har fått åtvaring

Politiet i Ørsta og Volda har gjeve kring tjue unge sjåførar pålegg om å roe seg ned.

Lynnedslag skapte store vanskar

Lynnedslaga søndag ettermiddag og kveld skapte store vanskar for straumforsyninga. Dei aller fleste fekk i løpet av søndagsnatta straumen tilbake.

Grindkval i fjordane

Dei siste dagane har store flokkar med grindkval vitja sunnmørsfjordane.

Forstyrrar natteroa

24 bilar forstyrra natteroa i Ørsta i helga.

Lyngbrannar og straumlaust etter uver

Lyn og torever søndag ettermiddag gav både straumstans og lyngbrannar.

Variert program for alle

– Det er viktig for meg å tilby turar og aktivitetar som gjer at alle kan oppleve turglede, meistring, samhald og trivsel, uavhengig av tidlegare erfaring.