Kommunesamanslåing:

Volda truleg villige til å gi Ørsta fordelar

Mykje tyder på at Volda er villige til å gi Ørsta økonomiske fordelar dersom kommunane slår seg saman.

Slik har ungdomsskulen vorte gode på folkehelse

– Det er ein utypisk ting å gjere, men gir eit fantastisk utgangspunkt.

Fora Form inviterer til «sommarfest» på Stocholmsmessa

9.–13. februar er Fore Form på møbelmesse i Stockholm, Stockholm Furniture & Light Fair.

Kommunesamanslåing:

Volda truleg villige til å gi Ørsta fordelar

Mykje tyder på at Volda er villige til å gi Ørsta økonomiske fordelar dersom kommunane slår seg saman.

Slik har ungdomsskulen vorte gode på folkehelse

– Det er ein utypisk ting å gjere, men gir eit fantastisk utgangspunkt.

Fora Form inviterer til «sommarfest» på Stocholmsmessa

9.–13. februar er Fore Form på møbelmesse i Stockholm, Stockholm Furniture & Light Fair.

Kranglefant køyrd heim

Politiet måtte ta seg av ein kar som ikkje ville lystre.

– Høie tek ikkje nok omsyn til vêret

Ordførar Stein Aam i Ørsta kommune ber helseminister Bent Høie om å revurdere planane om å leggje ned akuttkirurgien ved Volda sjukehus.

Kranglefant køyrd heim

Politiet måtte ta seg av ein kar som ikkje ville lystre.

– Høie tek ikkje nok omsyn til vêret

Ordførar Stein Aam i Ørsta kommune ber helseminister Bent Høie om å revurdere planane om å leggje ned akuttkirurgien ved Volda sjukehus.

VØR fjernar returpunkt for glas og metall

Volda og Ørsta Reinhaldsverk (VØR) har avvikla det første returpunktet for innsamling av glas- og metallemballasje. Og fleire står for tur.

Ein meter med snø på Bondalseidet

– No er vi sikra ein lang sesong. Det ligg no nærmare meteren med snø, seier ein nøgd driftsleiar Rune Moltudal ved Ørsta skisenter.

– Lita interesse for vestlandsfusjon i Volda

– I Volda er det lita begeistring for ein profesjonshøgskule på Vestlandet. Det sit langt inne å hekte seg på den prosessen.

Ny turnus skal sikre betre bemanning i helgane

På Bu- og habilitering på Bakk-Ola-marka vert det no innført ei prøveordning med lengre helgevakter.

– Gjekk på ein smell, førte ikkje rekneskap

Mann i 40-åra dømt for brot på bokføringslova.

– Eg fryktar at vi er i ferd med å avskaffe høgskulane

– Eg fryktar at det som skjer no, er at vi er i ferd med å avskaffe høgskulane i Noreg. Alle er i ferd med å verte universitet eller del av eit universitet.

– Dette kjem ikkje som ei overrasking

– At legetenesta på Vartdal skal flyttast til Ørsta kjem ikkje kasta på oss, slik representanten Hans Olav Myklebust seier.

Vartdal får «ny» butikk

Butikken på Vartdal tek over lokala til banken. Dermed får bygda snart ein ny og moderne daglegvarehandel.