Ørsta kommune tek over Rjånes ferjekai

Statens vegvesen og Ørsta kommune er samde om kommunen tek over eigarskapet på Rjånes ferjekai.

Leif Hogne Rygh spelar saman med MixMasters i Volda

Vert hylla med konsert

– Det er veldig kjekt at dei orkar å bruke tid på ein snart 74 år gammal mann, seier jazzmusikar og pensjonert urmakar, Leif Hogne Rygh.

Fotballfritidsordninga i Ørsta arrangerer Vintercamp

– Rekorddeltaking

I vinterferien er over 70 gutar og jenter i full sving på vintercamp i regi av FFO. Tysdag fekk deltakarane lære seg litt sjølvforsvar av Volda Ju Jitsu-klubb i Ørstahallen.

Siste frå framsida

Ørsta og Hovdebygda møtest 16. mai

Terminlista for årets 5. divisjon er klar, og Ørsta og Hovdebygda får ønsket sitt om å møtest 16. mai.

Ørsta kommune tek over Rjånes ferjekai

Statens vegvesen og Ørsta kommune er samde om kommunen tek over eigarskapet på Rjånes ferjekai.

Stumfilmkonsert på Sæbø:

Set opp ekstraframsyning

Leif Hogne Rygh spelar saman med MixMasters i Volda

Vert hylla med konsert

– Det er veldig kjekt at dei orkar å bruke tid på ein snart 74 år gammal mann, seier jazzmusikar og pensjonert urmakar, Leif Hogne Rygh.

Komikar Ørjan Burøe

– Volda er som å kome heim

– Å kome til Ørsta og Volda, er som å kome heim. Eg har teke ferja berre for å kunne ete sveler.

Får ikkje køyre forbi Velle skule

Når bygginga av fleirbrukshallen tek til, skal anleggstrafikken leggast vekk frå Velle skule.

Stiller spørsmål om gildskap

Ørsta kommune har fått eit anonymt varslingsbrev som handlar om gild- skapen til Inge Kolås (Frp) i saka om Legene bustadområde.

Fartsforviklingar i Barstadvik

Det har nyleg vorte gjennomført trafikktryggingstiltak i Barstadvik. Då vart også fartsgrensene endra til det uforståelege. No rettar vegvesenet feilen.

Foreldreutvalet ved Velle skule

Avviser SFO-forslag

Foreldreutvalet ved Velle skule går langt i å avvise forslaget til nye vedtekter for SFO-ordninga i Ørsta kommune. Mellom anna fryktar FAU at det vert for dyrt.

Ørsta vaks mest på Søre Sunnmøre i 2016

Ørsta fekk 67 fleire innbyggjarar i 2016, og har no passert 10.700 innbyggjarar. Volda vaks om lag like mykje.

E39 ved Masdal:

To meter breiare veg

Ørsta kommune og Statens vegvesen har no lagt reguleringsplanen for E39 Molvikneset-Masdal ut til offentleg ettersyn.

Bed kontrollutvalet sjå på Osgeil-saka

Janne G. Vatne og Morten Ose bed kontrollutvalet i kommunen om å vurdere sakshandsaminga av Osgeil-saka.

– Openberre feil

Leiar i kontrollutvalet i Ørsta, Sven Castberg, seier at utvalet vil sjå på Osgeil-saka.

Endrar rute for å rekke skulestart

Fram endrar rutetida til ein av morgonbussane til Fram Ekspress for å rekke skulestart ved Volda vgs.

Les eAvis

Les papiravisa i digitalt format

Les eAvis