Ordførarar og rådmenn på Sunnmøre

Drog på digital studietur

Ordførar Stein Aam og andre ordførarar, i tillegg til rådmenn på Sunnmøre, har vore på studietur i utlandet for å studere digitale løysingar.

40.000 besøkte Ørsta folkebibliotek i 2016

Om lag 10.000 fleire besøkte Ørsta folke- bibliotek i 2016 samanlikna med 2015.

Siste frå framsida

Ordførarar og rådmenn på Sunnmøre

Drog på digital studietur

Ordførar Stein Aam og andre ordførarar, i tillegg til rådmenn på Sunnmøre, har vore på studietur i utlandet for å studere digitale løysingar.

Vil utvikle masterplan for reiseliv i Ørsta-regionen

No tek reiselivslaget og næringskontoret, saman med fylket og kommunen, eit initiativ for å få fart i vidareutviklinga av Hjørundfjorden.

40.000 besøkte Ørsta folkebibliotek i 2016

Om lag 10.000 fleire besøkte Ørsta folke- bibliotek i 2016 samanlikna med 2015.

Vil utvikle masterplan for reiseliv i Ørsta-regionen

No tek reiselivslaget og næringskontoret, saman med fylket og kommunen, eit initiativ for å få fart i vidareutviklinga av Hjørundfjorden.

Statoil skiftar namn etter 25 år

No forsvinn Statoil-skilta

Skiftar namn etter 25 år.

Skal oppgradere inntil 24 bygningar

Volda kommune skal gjennomføre energiøkonomiseringar og oppgradering av inntil 24 kommunale bygningar.

Dømd for 18 lovbrot

Ein gut, busett i Volda kommune, er i Sunnmøre tingrett dømd til fengsel på vilkår for ei rekkje lovbrot.

Ja til Nakkestranda hytte- og bustadfelt

Nakkestranda hytte- og bustadfelt ved Vatnevatnet vil legge til rette for seks bustadtomter og 25 hyttetomter.

Åtte ostar frå Ørsta til messe i Berlin

Heile åtte ostar frå Ørsta er representerte når Grüne Woche opnar i Berlin fredag.

Tussa stengjer tilgang til fildelingssider

Har fått pålegg frå Oslo tingrett.

Fylkesrådmannen besøkte Høgskulen i Volda

Drøfta samarbeid om Kristiansund

Rektoren i Volda har vore skeptisk.

Skal vedta reguleringsplan for fleirbrukshallen:

– Snart byggeklart

– Reguleringsplanen legg no til rette for ei utbygging av fleirbrukshallen i Ørsta.

Les eAvis

Les papiravisa i digitalt format

Les eAvis