Tjukkasgjengen viser veg

– I dag vart det 48 minutt og 367 forbrende kaloriar. Eg trur ikkje denne ruta har gått så lett tidlegare.

Tingretten treng fleire meddommarar

Du kan ikkje seie nei om du blir spurt.

Må framleis vente på hamneavgift

Hamneavgift i Ørsta vart sett på vent til ei rettssak på Stranda var fullført. No er dommen her, men Ørsta må framleis vente.

Nei til brannvarslingsanlegg

Fekk ikkje fleirtal for branvarslingsanlegg på Ørsta rådhus.

Bebuarar står på fartsgrensekrav

Bebuarane som krev nedsett fartsgrense ved Nautvika i Volda, har fått nei frå vegvesenet. Men dei har ikkje tenkt å gi seg.

Trandalingar kan bli årets heltar

Redda tysk turist ned frå fjellhylle.

Dyr avgift for kommunen

Krev 700.000 i årleg festeavgift for Ørstaheimen.

Usemje om buplikt

Formannskapet i Ørsta gjekk imot landbruksnemnda og regjeringa sitt forslag.

– Skiljet mellom det private og det profesjonelle kan vere uklart

Fredag disputerte Gerd Sylvi Steinnes frå Volda for doktorgraden. Ho har forska på førskulelærarar.

– Viss pelsdyrnæringa vert avvikla er livsgrunnlaget vårt vekke

Pelsdyrfarmar Svein Arne Øye er svært uroa for framtida til pelsdyrbygda Norangdal.

Satsar på Ørsta sentrum

– Vi ønskjer å satse sterkare på Ørsta sentrumsområde, seier reiselivssjef Geir Vik i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre (DÅS).