Ørsta og Hovdebygda møtest 16. mai

Terminlista for årets 5. divisjon er klar, og Ørsta og Hovdebygda får ønsket sitt om å møtest 16. mai.

Ørsta kommune tek over Rjånes ferjekai

Statens vegvesen og Ørsta kommune er samde om kommunen tek over eigarskapet på Rjånes ferjekai.

Stumfilmkonsert på Sæbø:

Set opp ekstraframsyning

Leif Hogne Rygh spelar saman med MixMasters i Volda

Vert hylla med konsert

– Det er veldig kjekt at dei orkar å bruke tid på ein snart 74 år gammal mann, seier jazzmusikar og pensjonert urmakar, Leif Hogne Rygh.

Komikar Ørjan Burøe

– Volda er som å kome heim

– Å kome til Ørsta og Volda, er som å kome heim. Eg har teke ferja berre for å kunne ete sveler.

Fotballfritidsordninga i Ørsta arrangerer Vintercamp

– Rekorddeltaking

I vinterferien er over 70 gutar og jenter i full sving på vintercamp i regi av FFO. Tysdag fekk deltakarane lære seg litt sjølvforsvar av Volda Ju Jitsu-klubb i Ørstahallen.

Berre 29 kr første månad:

Få tilgang på heile morenytt.no

Kjøp abonnement her.

Abonnerer du på Møre-Nytt?

Opprett brukar og få automatisk tilgang

Det er fort gjort!

E-avisa:

Les Møre-Nytt før avisbodet står opp

E-avisa er alltid tilgjengeleg frå klokka 22.

Familiedeling:

Del Møre-Nytt med familien

Du kan dele abonnementet ditt med inntil to i same husstand.

Får ikkje køyre forbi Velle skule

Når bygginga av fleirbrukshallen tek til, skal anleggstrafikken leggast vekk frå Velle skule.

Fartsforviklingar i Barstadvik

Det har nyleg vorte gjennomført trafikktryggingstiltak i Barstadvik. Då vart også fartsgrensene endra til det uforståelege. No rettar vegvesenet feilen.

Stiller spørsmål om gildskap

Ørsta kommune har fått eit anonymt varslingsbrev som handlar om gild- skapen til Inge Kolås (Frp) i saka om Legene bustadområde.

Les eAvis

Les papiravisa i digitalt format

Les eAvis

Foreldreutvalet ved Velle skule

Avviser SFO-forslag

Foreldreutvalet ved Velle skule går langt i å avvise forslaget til nye vedtekter for SFO-ordninga i Ørsta kommune. Mellom anna fryktar FAU at det vert for dyrt.

Ørsta vaks mest på Søre Sunnmøre i 2016

Ørsta fekk 67 fleire innbyggjarar i 2016, og har no passert 10.700 innbyggjarar. Volda vaks om lag like mykje.

E39 ved Masdal:

To meter breiare veg

Ørsta kommune og Statens vegvesen har no lagt reguleringsplanen for E39 Molvikneset-Masdal ut til offentleg ettersyn.

Bed kontrollutvalet sjå på Osgeil-saka

Janne G. Vatne og Morten Ose bed kontrollutvalet i kommunen om å vurdere sakshandsaminga av Osgeil-saka.

– Openberre feil

Leiar i kontrollutvalet i Ørsta, Sven Castberg, seier at utvalet vil sjå på Osgeil-saka.

Endrar rute for å rekke skulestart

Fram endrar rutetida til ein av morgonbussane til Fram Ekspress for å rekke skulestart ved Volda vgs.

Sjå alle eigedommane som er selde sidan 2014

Kartteneste frå Møre-Nytt gir oversikt over eigedomshandelen i Ørsta og Volda.

Følg Møre-Nytt på Instagram og Snapchat

Instagram: @morenytt og #mørenytt. Snapchat: brukarnamn More-Nytt.