Her finst det ledige tomter i Ørsta

Nær sagt alle dei kommunale tomtene på Øvre Mo er selde. Men i Osmarka er det framleis ein del ledig.

Kan ha funne spor etter eldgammal busetnad

I eit par veker har ein arkeolog drive og sjekka markane på Rystene for gammal busetnad.

– Eg vart litt heit i toppen

Rundt sytti deltakarar er denne veka med på Sparebanken Møre-fotballskule i Kiwi-hallen.

Kritikarrost amerikanar til Rokken

Luke Elliot blir samanlikna med Bob Dylan og Tom Waits. Fredag spelar han på Rokken i Volda.

Vil leige til flyktningar

Mange ørstingar ønskjer å leige ut husvære til flyktningar.

Les eAvis

Les papiravisa i digitalt format

Les eAvis

Ugyldig oppseiing i Volda

Søre Sunnmøre tingrett har ikkje teke til følgje ei oppseiing av ei kvinne tilsett i Volda kommune.

– Denne boka har vore etterspurd lenge

Stig J. Helset og Håvard Myklebust har samla nær 80 toppturar mellom to permar.

Statsbudsjettet:

Varslar stram Volda-økonomi

Rådmannen får 6 millionar mindre enn han rekna med.

Norangsfjorden i britisk storavis

Har over 100 millionar lesarar i månaden.

– Ikkje legg ned HV11

Fylkesordførar Jon Aasen ser med sterk uro på Forsvarssjefen sitt forslag om å legge ned Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 (HV 11).

Nyeordføraren vil gje skuleskyss

Ørsta sin nye ordførar, Stein Aam, synest det er på sin plass at også born frå femte klasse og oppover får fri skuleskyss.

Abbas vil verte toppdommar

To Ørsta-dommarar tok del i eit nytt inkluderingsprosjekt i regi av Norges Fotballforbund.

Fylkesveg vert kommunal

Volda kommune får ansvar for brøyting, strøing og generell drift.

Ørsta:

Her er det nye kommunestyret

Personstemmer gav store utslag.

SJÅ INTERAKTIVT KART:

Sjå alle eigedommane som er selde sidan i fjor

Ny teneste frå Møre-Nytt. Få oversikt over eigedomshandelen i Ørsta og Volda.

Stig Ulv på eigne bein

Når han først torde å satse, så gjorde Stig Ulvestad det skikkeleg. No er han ute med si fjerde plate, «Dur».

– Kan ikkje ta imot ungdom

Helsestasjonen i Ørsta er ueigna som helsestasjon for ungdom.

Treng fleire rampe-kroner

I høgt tempo byggjer rullebrett-entusiastane anlegg i Ytre-Hovden.

Mykje glas og metall går rett i forbrenningsomnen

– Feilsortering gir dårleg økonomi og er ikkje bra for miljøet.

Krev trafikktryggingstiltak

Mork grendelag vil ha med Statens vegvesen og Volda kommune på synfaring i bygda.

– Vi skal vere prisleiande

Den nye stasjonen har allereie fått konsekvensar for drivstoffprisane.

Landslagssjefen kjem

30. oktober feirar Hovdebygda Idrettslag 100 år og sjefen for kvinnelandslaget i fotball, Roger Finjord, vert med på feiringa.

Ny veg til Ørsta skisenter

Rundkøyring sikrar trafikkflyten til og frå Bondalseidet.

Nådde ikkje fram med protestar

Dei nye reglane for skuleskyss vert ikkje endra no.

- Dette må ikkje verte nokon diffus sentral

Frisklivssentral skal få ørstingane friskare, men Odd Magne Vinjevoll (Frp) vil sjå resultat av satsinga.