Flyviking publiserer ruter dei vurderer å starte opp:

Hovden er på lista

Volda gjekk med 22 millionar kroner i pluss

Volda kommune legg bak seg eit godt økonomisk år. Den førebelse rekneskapen syner eit overskot på 22,6 millionar kroner.

Veka 2017 er i gang i Volda

Vil ta igjen suksessen frå førre veke

Veka 2017 er godt i gang i Volda, og onsdag samla Veronica Maggio fullt hus på Rokken. Veka-sjefen lovar eit rikt tilbod også den komande veka.

– Rett undertøy kan gjere underverk

Alle har det, men det er kanskje ikkje det ørstingane snakkar mest om når dei helsar på naboen over gjerdet.

Sparebanken er klar for ny vekst

Sparebank 1 Søre Sunnmøre brukte 2016 til å danne grunnlaget for ny vekst. Likevel leverte dei eit historisk godt resultat.

Berre 29 kr første månad:

Få tilgang på heile morenytt.no

Kjøp abonnement her.

Abonnerer du på Møre-Nytt?

Opprett brukar og få automatisk tilgang

Det er fort gjort!

E-avisa:

Les Møre-Nytt før avisbodet står opp

E-avisa er alltid tilgjengeleg frå klokka 22.

Familiedeling:

Del Møre-Nytt med familien

Du kan dele abonnementet ditt med inntil to i same husstand.

Bompengepakkken for Ørsta og Volda

Fryktar at Ørsta vert skvisa

Ørsta-politikarane fryktar at Ørsta vert skvisa i den komande bompengepakken for Ørsta og Volda. Anten av Volda, eller av staten.

- Vis varsemd på isen

NVE oppmodar folk om å vere merksame om dei ferdast i fjellet i vinterferien.

Inspirasjon og formidling er tema for Næringskonferansen 2017

– Har sett Ørsta på kartet

Desse prosjekta kan kome med i vegpakken

Arbeidet med å samle prosjekta som skal inn i bompengepakken for Volda og Ørsta er i gang.

Les eAvis

Les papiravisa i digitalt format

Les eAvis

– Eit spennande møte mellom kulturar

Internasjonalt treff på Åmås friskule.

Opplevde vekst på alle frontar

– Fora Form er svært godt nøgde med 2016

Fora Form leverer eit svært godt resultat for 2016. Omsetninga auka med seksten prosent, og sluttresultatet auka frå tre til åtte millionar kroner.

– Eg velsignar saka, takk og pris

Alle avtalar på plass om grunn til nytt idrettsanlegg på Vartdal.

– Tenkjer ikkje på behovet for sol på Ose

– Det er ikkje teke omsyn til solforholda på Ose. Det er ingen stad å vere for dei som ynskjer å nyte sola på dagtid.

- Velkomen til den verkelege verda.

Eid-ordførar Alfred Bjørlo med harde skussmål mot Ap-byråd Robert Steen i Oslo.

Leiarskifte i Møre-Nytt

Møre-Nytt har tilsett ny redaktør og dagleg leiar.

Dømd til tvangssal etter tvist med sameige

Må selje to leilegheiter

Frostating lagmannsrett har dømd ein mann til leggje to seksjonar i eit sameige i Volda ut for tvangssal grunna sein innbetaling av felleskostnader.

Sjå alle eigedommane som er selde sidan 2014

Kartteneste frå Møre-Nytt gir oversikt over eigedomshandelen i Ørsta og Volda.

Følg Møre-Nytt på Instagram og Snapchat

Instagram: @morenytt og #mørenytt. Snapchat: brukarnamn More-Nytt.