Kommunen opprettar næringsfond

Om overskotet til kommunen blir stort nok dei komande åra, skal overskotet settast på eit næringsfond. Ordføraren har stor tru på tiltaket.

Usemje om avkøyring til Kiwi

Eigarane av Kiwi på Heltne ønskjer framleis direkte tilkomst frå Vikebygdvegen når Voldatunnelen kjem. Vegvesenet seier kontant nei.

60 nye politifolk til Møre og Romsdal

Ventar styrking på Søre

Møre og Romsdal får 60 nye politifolk i år. Nokre av dei vil kome til Søre Sunnmøre, trur lensmann Guttorm Hagen.

Bilforsikring med eigen app

Sparebank 1 Søre Sunnmøre lanserer smart bilforsikring, som skal motivere til og belønne tryggare køyring.

Til semifinalen i Norske Talenter

Bendik Hustadnes frå Volda gjekk fredag til semifinalen i Norske talenter etter ei imponerande trommeoppvising.

Berre 29 kr første månad:

Få tilgang på heile morenytt.no

Kjøp abonnement her.

Abonnerer du på papiravisa?

Opprett brukar og få automatisk tilgang

Det kostar ikkje ekstra og er fort gjort!

E-avisa:

Les Møre-Nytt før avisbodet står opp

E-avisa er alltid tilgjengeleg frå klokka 22.

Familiedeling:

Del Møre-Nytt med familien

Du kan dele abonnementet ditt med inntil to i same husstand.

Vik Ørsta:

Satsar stort på trafikksikring

Ny produksjonslinje for lysmaster vil doble produksjonen

Mørenett-flyttinga:

Skal spare 4,8 mill. i året på samlokalisering

Rapport fortel at ulempa for dei tilsette vil vere størst ved å velje Dragsund.

Startar opp aktiv fritidsordning

– Vi er ein godt utstyrt skule og borna skal få eit variert og godt tilbod her.

Flyviking er på vengene måndag

Måndag klokka 05.50 skal Flyviking vere på vengene for første gong.

Frøa er i jorda

Ørsta andelsgard har sikra seg jord og planta dei første frøa på dugnad. Til hausten ventar dei første avlingane.

«Smag» av Sørlandet

Ørsta frikyrkje inviterer til kulturkveld med smag av Sørlandet, med Gabriel Scott og Kilden.

Ville ha grundigare høyringsrunde om PPT

Helge Standal (MDG) bad om ei grundigare høyringsrunde i brukarorganisasjonane, der nærleik til PPT-kontoret skulle verte vektlagt.

– Vinn-vinn-situasjon

Det har vore stillstand i saka om utbetring av Sæbønesvegen i mange år. No tek Sæbø grendalag initiativ til eit møte om vegen, og vonar at det vert framgang i saka.

Færre medlemer i kyrkja

Talet på medlemer i Den norske kyrkja i Ørsta og Volda går ned, men framleis er medlemstalet over landssnittet.

– Byggjestart i 2019 – om alt går på skinner

– Det er på ingen måte noko poeng i å ruste opp den vidaregåande skulen i Ørsta. Difor går vi for nybygg.

Sjå alle eigedommane som er selde sidan 2014

Kartteneste frå Møre-Nytt gir oversikt over eigedomshandelen i Ørsta og Volda.

Følg Møre-Nytt på Instagram og Snapchat

Instagram: @morenytt og #mørenytt. Snapchat: brukarnamn More-Nytt.