Ein meter med snø på Bondalseidet

– No er vi sikra ein lang sesong. Det ligg no nærmare meteren med snø, seier ein nøgd driftsleiar Rune Moltudal ved Ørsta skisenter.

– Lita interesse for vestlandsfusjon i Volda

– I Volda er det lita begeistring for ein profesjonshøgskule på Vestlandet. Det sit langt inne å hekte seg på den prosessen.

– Gjekk på ein smell, førte ikkje rekneskap

Mann i 40-åra dømt for brot på bokføringslova.

– Dette kjem ikkje som ei overrasking

– At legetenesta på Vartdal skal flyttast til Ørsta kjem ikkje kasta på oss, slik representanten Hans Olav Myklebust seier.

Vartdal får «ny» butikk

Butikken på Vartdal tek over lokala til banken. Dermed får bygda snart ein ny og moderne daglegvarehandel.

Les eAvis

Les papiravisa i digitalt format

Les eAvis

Lesarbilete frå Instagram – bruk #mørenytt

– Kvifor skal 16-åringane få røyste?

Fleire i formannskapet stilte spørsmål ved kvifor 16-åringane i Ørsta skal få røyste ved folkerøystinga om kommunesamanslåing 19. mai.

Ferdigstiller Åmbøhola i 2017

Ørsta kommune bed Fylkesmannen om justert frist for ferdigstilling av avfallsdeponiet i Åmbøhola til september 2017.

Trafikkuhell i Volda

Vanskelege køyreforhold onsdag morgon.

Vart hengt ut på appen Jodel:

Camilla (18) og Kaisa (17) tek oppgjer med nettmobbarane

– Vi har opplevd det som krenkande at nokon heilt medvite har gått inn for å sverte oss.

Politiet: – Mobbing er straffbart

– Vi får meldingar kvar veke frå ungdom som har opplevd å verte mobba på sosiale medium.

SJÅ INTERAKTIVT KART:

Sjå alle eigedommane som er selde sidan 2014

Kartteneste frå Møre-Nytt gir oversikt over eigedomshandelen i Ørsta og Volda.

Eitt års ventetid – minst

Talet på nye saker per år er dobla dei siste fem åra hjå Sunnmøre Jordskifterett i Ørsta.

Burning 2 vert spelt inn i Volda

Ordførar Amdam legg til rette med å føreslå innstilte ferjeavgangar.

Dette kan verte regionen si nye storstove

Volda kan endeleg få realisert eit kulturbygg i samarbeid med høgskulen.

- Ikkje alvorlege skogskadar

Ekstremveret Tor makta ikkje å knekkje skogen.

Volda-modell fekk nei frå Røe-Isaksen

Det vert ingen allianse mellom høgskulane i Volda, Molde og Lillehammer.

Sunnmøre var straumlaust

Statnett si sentralnettlinje var nede.

Spør om Vartdal-legen

Formannskapsmedlem Hans-Olav Mykle bust (Frp) følgjer opp saka om Vartdal-lege på formannskapsmøtet i dag.

Over tretti på trenarkurs

Sunnmøre fotballkrins arrangerte første del av C-lisens trenarkurs i Volda i helga.

Politikarane møtte elevane

Vikemarka skule slit med store kapasitetsproblem. I førre veke fekk politikarane sjå på tilstanden.

68.000 kroner i bot for promillekøyring

Ein mann i 50-åra, busett i Ørsta, er i Søre Sunnmøre tingrett dømt til fengsel på vilkår for promillekøyring.

Skal vi vere by eller regionsentrum?

– Vi må ta på alvor kva rolle vi skal ha.

– EM er det store målet

Med fleire sponsoravtaler på plass vert det lettare for Kristine Eikrem Engeset å satse på springinga, og denne sesongen er EM i Amsterdam det store målet.

Trafikkuhell i Volda

Glatte vegar søndag kveld.

– Vi skal ha lokal prosess

– Saka om nasjonal helseplan er ikkje ferdigbestemt. Det skal vere lokale prosessar.

Storspelar for Storhamar

Malene Aambakk banka inn elleve mål for Storhamar laurdag, og seier at skaden har gjort ho til ein betre spelar.

Solid Ørsta-siger

Handballherrane til Ørsta leverte god underhaldning i Ørstahallen seint laurdag kveld, og slo Frøya 35-31.

– Gir betre barnehagar

Dei tinga som er viktige for ein leiar, er også viktige for ein medarbeidar.

Frå Nørestranda til Liadalsvegen

Europavegen frå Morkabrua til Rjåneset skal heite Liadalsvegen, ikkje Nørestranda.

– Vi har noko alle likar

Ørsta kulturhus opplevde auke i besøket i fjor, og ser positivt på det som ventar på kulturscena i 2016.

G15/16-laget sel fastelavnsris

Fastelavn er i år søndag 7. februar, og G15/16-laget til Ørsta IL fotball vil stå for salet av fastelavnsrisen til Ørstavik sanitetslag.

Fastlegen på Vartdal flyttar til sentrum

Vartdal-legen blir flytta til Ørsta tidleg-are enn venta. Allereie frå sommaren får han kontor i sentrum.

Heldt på Vollevegen

Levekårsutvalet står fast på at vegen frå Romestrand mot Melbøsetra skal heite Vollevegen, og ikkje Molladalsvegen.