I gang med rulleskicupen

Den første rennet i rulleskicupen vart arrangert med nærare 40 deltakarar på Ullsheim i Stryn søndag.

Bokbåten Epos klar for ny haustturne

– Vi har kulturprogram på dei fleste stoppa, som passar til både barnehageborn, litt større skoleborn og familiar.

Planstrategi for fire nye år

Ørsta kommunestyre skal denne hausten vedta planstrategien for kommunen dei komande fire åra. Alle planar skal sjåast i samanheng.

– Alle har gjennomført oppfriskingskurs

I løpet av tre kursdagar har alle lærarane i Ørsta som skal ha symjeundervisning gjennomført eit oppfriskingskurs i livredding.

Oppmodar folk om å vere bøsseberarar

TV-aksjonen går av stabelen 23.oktober. I år går inntektene til Røde kors og deira arbeid for dei hardt råka sivile i krigsherja område.

Vil byggje nytt mediebygg

Styret for Høgskulen i Volda har vedteke å forskottere kostnadene med skisseprosjekt for nytt mediebygg der kino/kultur/fleirbrukssal inngår.

Rekordtildeling til Ørsta

No er LAM-midalne midlane fordelt.

Vartdal Plast set salsrekord og vurderer fleire tilsette

Vartdal Plast veks så mykje at eigarane vurderer å auke kapasiteten og kanskje tilsette fleire.

Les eAvis

Les papiravisa i digitalt format

Les eAvis

Ordføraren: – Eg er folket sin mann

Ordførar Stein Aam har snart lagt bak seg sitt første år i ordførarstolen. Han gler seg til dei tre neste.

Politikarane prioriterte dei mjuke trafikantane

Trafikktryggingstiltak i Anders Hovden-gata har fått høgast prioritet frå trafikktryggingsutvalet i søknaden om 50/50-midlar frå fylket.

Skal utbetre kaia på skår

Ferjekaia på Skår skal utbetrast og settast i stand. Dette arbeidet skal ferdigstillast i løpet av hausten.

Skuffa over interessa for Fefast

Styreleiar Paul Kristian Hovden er skuffa over den lokale interessa for bruselskapet Fefast.

– Erik har vore ankeret i Ørsta brannvern

1. desember 1975 gjekk Erik Myklebust inn i vaktlaget til Ørsta brannvern som deltidsbrannmann. Natt til fredag hadde han si siste overbefalsvakt, og no ventar pensjonistlivet.

Vil ha utgreiing om plassering av ny hall i Volda

Formannskapet i Volda rår kommunestyret til å vedta at det vert gjennomført eit forprosjekt for ny idrettshall i Volda.

Singel om å starte på nytt

Ørsta-vokalisten Marit Lystad Johansen er no ute med ein ny singel.

Sunkost er årets butikk

Sunkost Ørsta er kåra til årets butikk, blant Sunkost sine 110 butikkar.

– Ikkje over 150 mill. kr

– For meg er dette veldig enkelt: Vi har 150 millionar kroner å bruke, og det er det.

Sjå alle eigedommane som er selde sidan 2014

Kartteneste frå Møre-Nytt gir oversikt over eigedomshandelen i Ørsta og Volda.

Kjellen ladar prostataen

Klypa sin "grand old man", Kjell Kjellen Bigset har lada både temperamentet og prostaten før sitt nye show som snart er premiereklart.