Verdas største smoltanlegg i Steinsvika

I Steinsvika inst i Dalsfjorden er verdas største resirkulerte smoltanlegg opna.

– Fylkestinget druknar

– Fylkestingsvalet er lite synleg i valkampen, men dei har makt over mange saker som er viktige for Ørsta og Volda.

Klart for musikkfest

Musikk i sentrum har berre møtt velvilje i arbeidet med musikkarrangementet, og laurdag vert Laguneparken fylt med musikk og vonleg mykje publikum.

– Kunne spart tusenar

– Det er for beina eg sit i rullestol, ikkje for hovudet. Men eg stangar det godt i møte med Pasientreiser.

Les eAvis

Les papiravisa i digitalt format

Les eAvis

Val 2015:

Ørsta Høgre bankar på 1000 dører

Ørsta Høgre set inn sluttspurten i valkampen med å gå dør til dør med valprogram.

Vedgår feil vedtak

Fleire av ordførarkandidatane vedgår at vedtaket om å etablere hestesportsanlegg på Sporstøylen er gjort på feil grunnlag.

Lærar dømt for valdtekt

Ein lærar frå Sunnmøre vann ikkje fram med anken sin i Frostating lagmannsrett.

Stor auke i arbeidsløysa i ytre

Det er ein vekst i arbeidsløysa i Ørsta og Volda. Likevel er det på langt nær så mange fleire arbeidsledige som i ytre Søre Sunnmøre.

Vil ha pakkeløysing

Karen Høydal (Ap) og Paul Kristian Hovden (KrF) ivrar for ei pakkeløysing for Voldatunnelen og Ørstafjordkryssinga.

Limousin brann på Eiksundbrua

Kom seg akkurat ut av Eiksundtunnelen.

Håper på fleire førehandsrøyster

Lågare røystetal enn forventa.

– Like høgt som Amfi

– Kvifor har ingen stilt spørsmål ved korleis det nye reinseanlegget skal sjå ut?

Sesongen i gang

Richard With var fyrste skute inn Hjørundfjorden.

Eitt steg nærare rassikring

Rådmannen oppmodar politikarane om å jobbe vidare med ei delvis rassikring av Vallabøen.

Still dine spørsmål til politikarane

Med tenesta #Kandulove? får du høve til å stille valkandidatane i Ørsta og Volda til veggs.

SJÅ INTERAKTIVT KART:

Sjå alle eigedommar som er selde sidan i fjor

Ny teneste frå Møre-Nytt. Få oversikt over eigedomshandelen i Ørsta og Volda.

Videoserien om friluftsåret:

Sjå alle episodane her

Helse Møre og Romsdal:

– Erfaringa viser at dette vil vere svært konfliktfylt

Helse Møre og Romsdal stiller spørsmål ved Volda kommune sine planar om å etablere bustadfelt som grenser til helseføretaket sine eigedomar.

Kommunen om fjerning av skuleskyss:

– Det er sunt å gå til skulen

– Ut frå eit folkehelsesynspunkt er det positivt at borna går eller syklar til skulen.

Felte dyr ein time inn i jakta

Hjortejakta starta natt til tysdag og Audun Vartdal fekk ein god start på årets jakt.

Pluss på over tretti millionar

Ferjeselskap betrar resultatet.

– Ta i mot fleire flyktningar, Ørsta

Ørsta tek imot for få flyktningar, meiner staten.

Opnar for sal av alkohol på valdagen

Ørsta kommune vil opne for sal av alkohol på valdagen.

Val 2015:

Dei er heilt usamde om samanslåing

Dei raudgrøne i Volda vil gjerne slå seg saman med Ørsta.

#Kandulove:

Over femti spørsmål til politikarane:

Veljarane krev svar

Kinosuksess for Bølgen i Ørsta

Katastrofefilmen Bølgen har fått folk over heile landet til å valfarte til kinoane i helga, også i Ørsta.

Etterlyser skilt på skulevegen

Idar Flo (V) etterlyser skilt om redusert fartsgrense på Klepp i Volda.

Avfallsselskapa vil samarbeide

Krav frå EU og staten gjer at samarbeid om gjenvinning tvingar seg fram for VØR, SSR og ÅRIM.

– Systemet er distriktsfiendtleg

– Det skulle berre mangle at vi fekk bruke vår næraste flyplass. Dette systemet er til stor plage for folk.

I veteranbilar gjennom Norangsdalen

Laurdag tok om lag 50 veteranbilar turen til Urke.

Høna Rebekka var på vift

Hugsar du høna som fekk politiskyss heim ein sein laurdagskveld tidleg i august?

Krev skuleskyssen tilbake

– Då Lystad skule vart lagt ned vart vi lovde skuleskyss til ungane våre. Dette er eit brot på den lovnaden.

Slik vert dei nye vegnamna

Politikarane har bestemt kva dei nye vegnamna i dei spreiddbygde områda langs Vartdalsstranda og i Hjørundfjord.

VAL 2015:

– Galskap å legge ned sjukehuset

– Det er galskap å legge ned noko som fungerer. Då må vi heller sjå på dei tinga som ikkje fungerer.

VAL 2015:

Avviser læreplassmangel

– Vi gir læreplassar til alle som treng det, seier leiaren i bygg- og anleggsgruppa i Ørsta.

Tilbake til jarnalderen

Jarnalderen var tema då over 120 sjetteklassingar i grunnskulen i Ørsta denne veka har vore på Brudavolltunet.

VAL 2015:

– I Ørsta er det mykje å ta tak i

Uavhengig valliste for Sunnmøre har von om å sanke stemmer frå voldingar og ørstingar.