Ørsta-bygder kan få betre breiband

Det kan neste år verte betre breibanddekning på bygder i Ørsta.

Siv si avhandling har vorte verdskjend

Doktorgradsavhandlinga til Siv Måseidvåg Gamlem har vorte verdskjend.

Ahmad fann roa på Vartdal

– Eg har funne roa på Vartdal. Her er trygt og godt. Og det får meg til å gløyme det forferdelege eg var igjennom.

Kommunen hyllar banken

– Sparebank 1 har vore samfunnsbyggjar i over hundre år. No tek dei igjen samfunnsansvar!

Inviterer til Sommarles

Lesekampanjen Sommarles startar 1. juni

Les eAvis

Les papiravisa i digitalt format

Les eAvis

Lesarbilete frå Instagram – bruk #mørenytt

Skal gjere omfattande undersøkingar ved Vartdalsfjorden

Statens vegvesen har inngått Noregs største kontrakt for miljø- målingar nokon gong.

Regionrådet støttar meieriet

– Sunnmøre Regionråd vil på det sterkaste oppmode Tine om framleis å satse på meieriet i Ørsta.

Ungdommane deltok

16-åringar fekk røyste om kommunesamanslåing.

SJÅ INTERAKTIVT KART:

Sjå alle eigedommane som er selde sidan 2014

Kartteneste frå Møre-Nytt gir oversikt over eigedomshandelen i Ørsta og Volda.

Husbrann i Follestaddalen

- Det er ingen som bur i huset, og ingen skal vere inne i huset.

Vil vurdere miljørisikoen av kunstgras

– Kunstgrasbaner er ein miljøtrussel. Kva vil ordføraren gjere for å sørge for at gummisvinnet frå banene i kommunen vert minst mogleg?

– Viktig at hjorten får behalde trekkruta

Fylkesmannen bed om at hjorten sine interesser vert godt varetekne i planane om å etablere Voldatunnelen.

Krev merking og sporing av all oppdrettsfisk

Norske lakseelvers landsmøte krev at det blir innført påbod om merking av all oppdrettslaks.

Ingen kommentar frå fylkesmannen

Fylkesmannen vil ikkje seie nok om kva han meiner om samanslåing av Ørsta og Volda før i haust.

Skal fjerne 550 tonn

Rundt 550 tonn betong skal køyrast vekk når rivinga av Mørebil-bygget startar denne veka.

Over 10.700 ørstingar

Folketalet i Ørsta auka med 27 innbyggjarar i fyrste kvartal, og det er no over 10.700 innbyggjarar i kommunen.

Nedtur for Ørsta vgs:

Nybygg i det blå

Fylkesutvalet vil prioritere Ålesund framfor Ørsta vidaregåande skule. Det kan bety ei lang utsetting av nybygget i Ørsta.

Folkerøystinga:

Vil sjå tala for Bjørke

– Vi meiner dette strir mot lokaldemokratiet og mot føremålet med røystinga.