Her kjem det ny butikk

Kjede etablerer seg i Ørsta.

Utrygg E39

– Ørstafjordkryssinga er løysinga

–Raset over E39 viser at Ørstafjordkryssinga må byggjast så snart som råd, meiner vegentreprenøren Kjell Arne Aurstad.

Rekordeltaking i Ulsteinvik

Over sytti spreke elevar frå Ørstaskulen på skulecup i Ulsteinvik.

Berre 29 kr første månad:

Få tilgang på heile morenytt.no

Kjøp abonnement her.

Abonnerer du på papiravisa?

Opprett brukar og få automatisk tilgang

Det kostar ikkje ekstra og er fort gjort!

E-avisa:

Les Møre-Nytt før avisbodet står opp

E-avisa er alltid tilgjengeleg frå klokka 22.

Familiedeling:

Del Møre-Nytt med familien

Du kan dele abonnementet ditt med inntil to i same husstand.

Bed kommunestyret ta grep i Osgeil-saka

– Vi i Eliholen opplever totalt mangel på respekt frå fleirtalet i samfunnsutvalet.

Raset ved Rjåneset

E39 er opna att

Kulturprisen til Christian Gaard

Christian Gaard på Trandal får kulturprisen i Ørsta.

Køyrde inn i steinras

Eit steinras har gått over E39 ved Rjåneset.

Sparebank1 Søre Sunnmøre

Dårlegere tal, men stabil drift

Sparebank1 Søre Sunnmøre har eit resultat på 65,1 millionar kroner etter tredje kvartal.

Selde kunst for over 500.000 kroner i Ørsta

Salssukess og Opdahl og kunstlaget.

Skisesongen i gang

Gode forhold på Bondalseidet

Ny rute Ålesund - Øye

Samferdselsutvalet gjev løyve til rutedrift.

Les eAvis

Les papiravisa i digitalt format

Les eAvis

Sjå alle eigedommane som er selde sidan 2014

Kartteneste frå Møre-Nytt gir oversikt over eigedomshandelen i Ørsta og Volda.

Følg Møre-Nytt på Instagram og Snapchat

Instagram: @morenytt og #mørenytt. Snapchat: brukarnamn More-Nytt.

700.000 smolt døydde i Steinsvika

NPK: Over 700.000 smolt døydde på ei natt.

Etterlyser brukte klede

Bruk – men ikkje kast

Unikt tilbod

Elevar i kulturskulane i Ørsta og Volda får ein unik sjanse til å lære seg strupesong og beat- boxing.

Ulykka på E39 i Barstadvika:

Ulykkesetterforskar har ikkje sett slike skadar på nyare bilar

Leiaren for ulykkesgruppa til Statens vegvesen fortel at han ikkje har sett nyare bilar bli delt i to, slik som på E39 i Ørsta måndag.

– Haukly er nøytral sone

Bygdefolk og tilreisande samla seg på handverksmessa på Bjørke i helga. Men grensejustering var ikkje tema når det vart børsa.

Enklare parkering på flyplassen

Bommane skal vekk ved parkeringsanlegget på flyplassen i Hovdebygda.