Trenar med Fortuna: Tre av Ørsta sine lovande jentespelarar trenar no med Fortuna. F.v. Tora Ose, Fortuna-trenar Magne Elde, Signe Vinjevoll og Kine Strande. Foto: Frode Ose (Foto: Frode Ose)

Trenar med Fortuna: Tre av Ørsta sine lovande jentespelarar trenar no med Fortuna. F.v. Tora Ose, Fortuna-trenar Magne Elde, Signe Vinjevoll og Kine Strande. Foto: Frode OseFoto: Frode Ose

(Foto: Frode Ose)

Foto: Frode Ose

(Foto: Frode Ose)

Foto: Frode Ose

(Foto: Frode Ose)

Foto: Frode Ose

Kine Strande, Tora Ose og Signe Vinjevoll. (Foto: Frode Ose)

Kine Strande, Tora Ose og Signe Vinjevoll.Foto: Frode Ose

1 / 5

Ambisiøse Ørsta-spelarar

FK Fortuna Ålesund inviterte dei tre Ørsta jentene, Tora Ose, Signe Vinjevoll og Kine Strande til å delta på Fortuna-trening i november og desember.

– Vi er mykje folk på trening for tida med mykje besøk av spelarar frå andre klubbar. Dette er veldig kjekt, då vi kan bidra med å gje desse spelarane gode referansar, samstundes som vi skapar gode relasjonar mellom oss, spelarane og mange klubbar på Sunnmøre, skriv Fortuna-trenar Magne Elde på Facebook-sidene til klubben.

– Kjekt å få trene med dei beste

Tidlegare i haust gjekk klubben ut på sine heimesider og i sosiale medium og oppfordra ekstra dedikerte og motiverte jenter til å kome og prøve seg i lag med fylket sine beste fotballspelarar på jentesida. Ose, Vinjevoll og Strande er alle ambisiøse og ønsker å nå langt innan idretten sin, og ville prøve korleis det er å trene med dei beste. Ørsta-jentene greier ikkje å få med seg alle treningane, men har sett seg ei målsetting om å vere med på eit par treningar i veka fram til midten av desember.

– Det er jo veldig kjekt å få lov til å trene i lag med dei beste. Når vi får ein slik sjanse, lar ein ikkje den gå ifrå seg, seier jentene.

– Vi blir veldig godt tatt imot av Fortuna-spelarane, spesielt kapteinen Mette som viser at dette er noko dei også set pris på, legg Tora til.

– Korleis er Fortuna-treningane?

– Det er sjølvsagt mykje høgare tempo i spelet og spelarane er sterke og raske. Øvingane er kjekke og vi kan kjenne igjen ein del ifrå vår eigen treningskvardag i Ørsta. Den store forskjellen er nok tempoet og råskapen til enkelte spelarar. Det er kjekt å sjå kor lista ligg. Så gode må vi verte for å kunne spele her sjølve. Dette gir inspirasjon til å jobbe vidare framover.

Prøvar å henge med på alt

I ei hektisk førjulstid er det mykje som skal rekkast over. Treningane tek tid, men jentene prøver å henge med på alt.

– Det er jo travelt, men også kjekt. Reisinga utover tek tid, men vi får også med oss det som skjer på skulen. Eg var på elevkveld her ein kveld i staden for ei trening, seier Tora.

– Av og til må ein berre velje. Jula kjem kvart år, men eit slikt tilbod er ikkje sikkert vil komme like ofte, så her prøver vi å henge med på alt, ler jentene.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene