Helsesøstrene Lisbeth Hoggen Totland og Monica Helen Warberg Matinda, saman med helsestasjonslege Arne Drabløs, skal arbeide ved helsestasjonen for ungdom i Volda og Ørsta.

Helsesøstrene Lisbeth Hoggen Totland og Monica Helen Warberg Matinda, saman med helsestasjonslege Arne Drabløs, skal arbeide ved helsestasjonen for ungdom i Volda og Ørsta.

Den nye helsestasjonen for ungdom i Volda og Ørsta er ei forsøksordning, og avtalen gjeld i første omgang i eitt år. F.v. seksjonsleiar Knut Åmås for helse og velferd i Ørsta kommune, leiar Anne Årsnes Skrede for helsestasjonen i Volda og leiande helsesøster i Ørsta Ingun Håheim Fjøtoft.

Den nye helsestasjonen for ungdom i Volda og Ørsta er ei forsøksordning, og avtalen gjeld i første omgang i eitt år. F.v. seksjonsleiar Knut Åmås for helse og velferd i Ørsta kommune, leiar Anne Årsnes Skrede for helsestasjonen i Volda og leiande helsesøster i Ørsta Ingun Håheim Fjøtoft.

1 / 2

- Eit lågterskel tilbod til ungdomen

Volda og Ørsta har etablert forsøksordning med felles helsestasjon for ungdom.

Frå midten av 90-talet og fram til 2009 hadde Ørsta kommune helsestasjon for ungdom, men grunna lite ressursar var dei nøydde til å legge det godt etablerte tilbodet. I Volda kommune har det vore helsestasjon for ungdom sidan 1995, og etter eit budsjettvedtak for budsjett 2013 i Volda såg ein nærare på samarbeid med Ørsta kommune om drift av helsestasjon. I budsjetthandsaminga for 2014 oppretta Ørsta ei 65 prosent helsesøsterstilling, og det var ynskjeleg å få til eit samarbeid med Volda om helsestasjon for ungdom. Samarbeidet er no ein realitet, og det er etablert felles helsestasjon for ungdom i Volda og Ørsta.

- Ein god helsestasjon for ungdom er viktig i det førebyggjande helsearbeidet. Dette er eit lågterskeltilbod der ungdom kan få snakke med helsepersonell før vanskane vert for store, seier Anne Årsnes Skrede som er leiar for helsestasjonen i Volda.

I Volda

Helsestasjonen for ungdom vert lagt til helsestasjonen i Volda (i underetasjen på Volda rådhus), og vert administret herifrå. Volda kommune vil også stille med legeressurs, Arne Drabløs, og begge kommunene stiller med eigen helsesøsterressurs, Lisbeth Hoggen Totland (Volda) og Monica Helen Warberg Matinda (Ørsta). Ørsta kommune betalar Volda kommune i tråd med samarbeidsavtalen, og avtalen vil i første omgang gjelde for eitt år. Ordninga kan verte permanent dersom partane er nøgde.

- Her kan ungdomen kome med alt av spørsmål knytt til kropp, sex, prevensjon, psykisk helse og rus, og dei kan også verte henvist vidare til andre hjelpeinstansar, seier helsestasjonslege Arne Drabløs.

Gratis tilbod

Helsestasjonen for ungdom har vore eit populært tilbod i Volda, og også i Ørsta fram til 2009. Ungdomsrådet i Ørsta har jobba mykje med å få tilbodet opp og gå att i Ørsta, og det har vorte arbeidd bevist med å få tilbodet i gang igjen. No vert arbeidd for å profilere det nye tilbodet i Volda og Ørsta.

- Tilbodet er gratis til ungdom opp til 20 år, og det er ikkje timebestilling. Her er det berre å stikke innom, og ingen spørsmål er for dumme, seier Totland.

Helstestasjonen for ungdom er open kvar tysdag frå 15.00 til 16.30, og alle som kjem innanfor opningstida får hjelp same dag.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene