Informerte: Seksjonsleiar Rolf-Magnus Sundgot for tekniske tenester.
            (Foto: Joachim Åsebø)

Informerte: Seksjonsleiar Rolf-Magnus Sundgot for tekniske tenester.Foto: Joachim Åsebø

Kan bli anløpsavgift i Ørsta

Lokale forskrifter etter hamne- og farvasslova vert no sendt på høyring. I første omgang omfattar dette anløpsavgift.

Rolf-Magnus Sundgot, seksjonsleiar tekniske tenester, orienterte formannskapet om dei lokale forskriftene og poengterte at dette er ei omfattande sak. Kommunen har i dag ansvar for tryggleik og god framkomst i hamner og kommunen sitt sjøområde.

– Vedtak av eiga forskrift for Ørsta hamn vil vere eit verkemiddel både for ein meir aktiv haldning på desse områda, og eit juridisk rammeverk for å kunne utnytte inntektsmulegheitene lova gir kommunen på dette området, heiter det i sakspapira.

Ifølgje saksopplysningane er anløpsavgifta er den einaste avgifta kommunane kan fastsetje og krevje inn med direktehjemmel i hamne- og farvasslova.

– Anløpsavgifta skal ikkje gi eit økonomisk overskot, og kan berre gå til å dekkje bestemte kostnader, altså ikkje alle kostnader kommunen har med eit anløp.

Det er og valfritt om kommane vil krevje inn anløpsavgift. Kommunen ikkje kan ta anløpsavgift for både inn- og utseiling. Ved fleire anløp i døgnet kan det berre krevjast avgift ein gang pr døgn.

Om det skal bli aktuelt å inføre ei slik avgift i Ørsta er det ferjekaiene og Ørstatermindalen som potensielt kan gje størst inntekter til kommunen.Formmanskapet har no sendt forskifta ut på høyring, og saka skal handsamast av kommunestyret i desember.

– Formannskapet ber administrasjonen utarbeide og inngå avtale med Ålesundsregionens Hamn om monitorering og innkrevjing av avgifter/vederlag for bruk av kommunen sitt sjøområde på vegne av Ørsta Hamn, heiter det i vedtaket.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene