Styrleiar Lodve Solholm i Nynorsk kultursentrum.

Styrleiar Lodve Solholm i Nynorsk kultursentrum.

Nynorsk kultursentrum er vonbrotne

Meiner nynorsk vert nedprioritert.

– Vi er vonbrotne over at regjeringa heller ikkje denne gongen har prioritert Vinje-senteret for dikting og journalistikk i statsbudsjettet, seier styreleiar Lodve Solholm i Nynorsk kultursentrum.

– Arbeidet er godt i gang, dagleg leiar er tilsett, og vi har vist før at vi leverer. Stortinget satsa på Vinje-senteret i fjor, og når regjeringa ikkje følgjer opp, set vi på ny vår lit til stortingsfleirtalet, seier Solholm mi ei pressemelding frå Nynorsk kultursentrum.

Nynorsk kultursentrum får nær 20,1 millionar kroner i driftsmidlar i framlegget til statsbudsjett for 2018. Dette er 430 000 kroner eller 2,2 prosent meir enn i år. Regjeringa fører vidare løyvinga til Vinje-senteret frå 2017 utan auke, men løyver ingen ting til byggeprosjektet. Utanom lønns- og prisveksten søkte Nynorsk kultursentrum om 1,6 millionar til basisutstilling og 1 million meir i driftsmidlar til vidare oppbygging av Vinje-senteret. Til ombygging og tilbygg søkte Vinje kommune om vel 8 millionar.

Distriktspolitikk i praksis

Nynorsk kultursentrum med hovudsete i Ørsta og 20 fast tilsette har no avdelingar i Ørsta, Ulvik og Vinje og oppslagsverket Allkunne og driv frå 2018 dei tre festivalane Dei nynorske festspela, Ulvik poesifestival og Litteraturdagane i Vinje.

– Berre sidan 2010 har vi etablert tre nye avdelingar i Bygde-Noreg med ti medarbeidarar og endå fleire innbyggarar i dei aktuelle kommunane, og i Aasen-tunet arbeider fleire enn alle planar la opp på førehand, seier direktør Ottar Grepstad.

– Dette er distriktspolitikk i praksis, vi veit at vi driv billig, og svært mange bruker oss. Femte statsbudsjettet på rad utan nynorsksatsing Regjeringa føreslår å løyve 6 millionar til oppdatering av Nynorskordboka og Bokmålsordboka, men ingen ting til vidare utvikling og digitalisering av Norsk Ordbok. Etter initiativ frå Venstre nådde prioriterte tiltak frå eit samla nynorskmiljø opp i det statsbudsjettet Stortinget vedtok for 2017.

 – Både regjeringa og stortingsgruppene er godt kjende med prioriteringane frå nynorskmiljøet i år. Eg vonar Stortinget ryddar opp i den årvisse runden om løyving til Landssamanslutninga av nynorskkommunar før det blir ein farse, meiner direktøren i Nynorsk kultursentrum.

Han er kritisk til den språkpolitikken som kjem til uttrykk i statsbudsjettet.

– Dette er det femte statsbudsjettet regjeringa Solberg legg fram, og for femte gong ser regjeringa bort frå interessene til nynorskbrukarane.

– Det kostar så lite og gir så mykje å lage eit statsbudsjett som fremjar språkleg jamstilling, seier Grepstad.

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

Populært kurs i Brudavolltunet

Kunsten å lage potetkaker

– Dette er mykje betre enn lompene som du får kjøpt på butikken. Potetkakene består berre av potet, litt salt og mjøl. Det skal ikkje meir til.

Nytt utspel i Bjørke-debatten

I eit brev underskrive av 25 personar på Bjørke vert det reist kritikk mot «unge vaksne » sitt utspel om grensejustering.

Portrett

Brødrene Øyehaug - ved to av dei

For brørne Einar og Per Øyehaug er nøysemd, gründerånd og skepsis til banklån noko dei har i blodet.

75 års-jubileum

Ein siste skanse i møbelbygda

Denne hausten feirar Brødr. Øyehaug 75-årsjubileum. Dei har ei historie å vere stolte av.

Siste dans for Marna

Marna Haugen Burøe er ute av "Skal vi danse"

Tatt for fyllekøyring

Politiet stoppa bilførar i Hovdebygda. Mistanke om promille.

- Ein pris mange fortener ein bit av

Per Oddvar «Prots» Hildre om å ha fått St. Olavs Orden.