Hovden opplever vekst.
            (Foto: Roy-Arne Folkestad)

Hovden opplever vekst.Foto: Roy-Arne Folkestad

Ny vekst for flyplassen

Framgangen held fram for Ørsta-Volda lufthamn.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden, opplevde nok ein god månad. Veksten var på 10,8 prosent.

Det viser det offisielle månadstala frå Avinor som vart offentleggjort tysdag ettermiddag.

Tala syner at 9.906 passasjerar reiste til og frå Hovden i september. I tillegg var det 88 passasjerar som mellomlanda, noko som gjev ein totaltrafikk på 9.944 passasjerar.

Med dette er Ørsta-Volda lufthamn den flyplassen i Søre-Noreg med størst vekst.

Så langt i år har det vore ein vekst på 6,5 prosent. Til og med september var det 81.093 passasjerar som har reist til og frå flyplassen, inkludert transfer. Ørsta-Volda lufthamn er no den flyplassen med mest trafikk av kortbaneflyplassane på Vestlandet.

Frå flyplashald vert veksten forklart med ein oppgang for verftsindustrien og fleire Widerøe-kampanjar med lægre prisar.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene

Bøstrand på storhandel

Handlar 30 lastebilar i eitt jafs

- Historisk avtale, seier Yngve Bøstrand i Bøstrand Transport.

Høgtideleg sermemoni

Fekk medaljen på brystet

Reidar Øye fekk laurdag tildelt Kongens fortenestemdalje i ein høgtideleg seremoni

– La borna få gle seg til jul

– Jula skal vere ei kjekk tid for familien, men det er ikkje alle born som gler seg like mykje.

Bompengedebatten kokar

Det er høg temperatur i debatten om bompengar mellom Ørsta og Volda.

Nervedrama om idrettsanlegg

Jubel for Vartdal -til slutt

Det vart ei nervepirrande stund i kommunestyret for representantane frå Vartdal TIL torsdag.

Slo lens - blir anmeldt

Blir anmeldt etter å ha urinert i Volda

Vert ein av landets største

Kontrakta for den nye sikringsvollen over Vallabøen i Ørsta er underteikna.