Hovden opplever vekst.
            (Foto: Roy-Arne Folkestad)

Hovden opplever vekst.Foto: Roy-Arne Folkestad

Ny vekst for flyplassen

Framgangen held fram for Ørsta-Volda lufthamn.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden, opplevde nok ein god månad. Veksten var på 10,8 prosent.

Det viser det offisielle månadstala frå Avinor som vart offentleggjort tysdag ettermiddag.

Tala syner at 9.906 passasjerar reiste til og frå Hovden i september. I tillegg var det 88 passasjerar som mellomlanda, noko som gjev ein totaltrafikk på 9.944 passasjerar.

Med dette er Ørsta-Volda lufthamn den flyplassen i Søre-Noreg med størst vekst.

Så langt i år har det vore ein vekst på 6,5 prosent. Til og med september var det 81.093 passasjerar som har reist til og frå flyplassen, inkludert transfer. Ørsta-Volda lufthamn er no den flyplassen med mest trafikk av kortbaneflyplassane på Vestlandet.

Frå flyplashald vert veksten forklart med ein oppgang for verftsindustrien og fleire Widerøe-kampanjar med lægre prisar.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Populært kurs i Brudavolltunet

Kunsten å lage potetkaker

– Dette er mykje betre enn lompene som du får kjøpt på butikken. Potetkakene består berre av potet, litt salt og mjøl. Det skal ikkje meir til.

Nytt utspel i Bjørke-debatten

I eit brev underskrive av 25 personar på Bjørke vert det reist kritikk mot «unge vaksne » sitt utspel om grensejustering.

Portrett

Brødrene Øyehaug - ved to av dei

For brørne Einar og Per Øyehaug er nøysemd, gründerånd og skepsis til banklån noko dei har i blodet.

75 års-jubileum

Ein siste skanse i møbelbygda

Denne hausten feirar Brødr. Øyehaug 75-årsjubileum. Dei har ei historie å vere stolte av.

Siste dans for Marna

Marna Haugen Burøe er ute av "Skal vi danse"

Tatt for fyllekøyring

Politiet stoppa bilførar i Hovdebygda. Mistanke om promille.

- Ein pris mange fortener ein bit av

Per Oddvar «Prots» Hildre om å ha fått St. Olavs Orden.