Direktør Ottar Grepstad i Nynorsk Kultursentrum
(Foto: Janne-Marit Myklebust)

Direktør Ottar Grepstad i Nynorsk Kultursentrum Foto: Janne-Marit Myklebust

Historisk dag for Nynorsk kultursentrum

Fleire gjester enn innbyggjarar i Noreg

Tysdag ettermiddag 12. september 2017 hadde Nynorsk kultursentrum hatt 5.277.762 gjester og brukarar. Det er like mange som det er innbyggjarar i Noreg.

Den som runda folketalet, var ein brukar i Sør-Odal som kl. 15.23 las Allkunne-artikkelen om utjamningsmandat. – Det var passande lesestoff dagen etter stortingsvalet, og ei raus bokgåve ventar om vedkomande tek kontakt, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum.

Han er heilt med på at jamføringa mellom publikumstal og folketal er spesiell:

– Vi held orden på gjestene våre, og litt moro med tal høyrer med no når stortings-valet er over. Denne ettermiddagen hadde Aasen-tunet gjester frå Danmark, og på nettstadene var der brukarar frå både Stockholm og Amsterdam. Det var han eller ho i Sør-Odal som runda folketalet, fortel Ottar Grepstad i ei pressemelding.

12 nettstadbrukarar for kvar gjest

Gjestane og brukarane har vore med på meir enn 5100 arrangement og utstillingar i 167 kommunar landet rundt og fleire stader i utlandet, eller vitja ein eller fleire av dei åtte nettstadene våre. Likarar og følgjarar i sosiale medium er ikkje rekna med.

For kvar gjest på eit arrangement eller ei utstilling har Nynorsk kultursentrum hatt minst 12 unike brukarar av dei digitale tenestene. Målet ein sette seg før Aasen-tunet opna i 2000, var at institusjonen skulle ha minst ti digitale brukarar for kvar gjest. Det målet er nådd.

Nynorsk kultursentrum opna den første nettstaden, Aasentunet.no, 24. april 2000. Det var to månader før nybygget i Aasen-tunet blei opna 22. juni 2000. I januar 2018 opnar Nynorsk kultursentrum sin niande nettstad, for Litteraturdagane i Vinje.

Like mange på ei veke i 2017 som i heile 2000

Då den første nettstaden blei opna i 2000, hadde ikkje meir enn ein av ti tilgjenge heime til Internett i Noreg. Det året hadde Nynorsk kultursentrum 8937 unike nettstadbrukarar alt i alt. I 2017 hadde institusjonen i gjennomsnitt 9400 unike brukarar kvar einaste veke.

Dei første dagane i september 2017 hadde Nynorsk kultursentrum digitale brukarar frå New Zealand, Colombia, Nederland og USA, og til dømes Aasen-tunet.no hadde desidert flest brukarar frå Oslo dei dagane.

– No er det mykje snakk om at næringslivet må gjennom eit digitalt skifte og satse meir på digitale tenester og funksjonar. Nynorsk kultursentrum gjekk inn i den digitale røynda alt i 2000 og har fått uendeleg mykje att for det, seier Ottar Grepstad.

Til og med 12. september 2017 hadde over 386 000 vitja arrangement og utstillingar i regi av Nynorsk kultursentrum, medan nær 4,9 millionar unike brukarar hadde vore på nettstadene.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Dei fleste ser heilt friske ut, og det er vanskeleg for andre å sjå og forstå at dei er sjuke

Oddhill var ei energibombe. Så sa det stopp

Det var ingenting som kunne stoppe Oddhill Sætre (51). Ho var ei energibombe. Alltid på farta. Så sa det stopp. Bom stopp.

Dalegubben opp

Under timen på Dalegubben

Andreas Skylstad frå Øye var førstemann på Dalegubben opp søndag.

Søkjer byggjeløyve for tømmerkaia

Tømmerdal Consult har no søkt byggjeløyve for den nye tømmerkaia ved Ørstaterminalen.

Tilseth Blomster er 15 år

- Målet er å ha landets beste blomsterbutikk

Tilseth Blomster på Amfi i Ørsta feirar i desse dagar 15 år.

Sommaren er ikkje over

Ørsta får tjue varmegrader i morgon

Det vert dagar med kjempevêr i Ørsta neste veke

Tok til tårene i kjensleladd innlegg

Marit Aklestad (SV) heldt eit kjensleladd innlegg då ho fekk kommunestyret med seg på å halde barnetrygda utanfor når sosialhjelp skal bereknast i Ørsta kommune.

– Inge Kolås var ugild i saka om bustadfelt på Legene

– Leiar i samfunnsutvalet og kommunestyremedlem Inge Kolås har vore ugild med å førebu og å treffe avgjerder som gjeld bustadfeltet Legene på Åmås i tidsrommet mars 2013 til desember 2016.

Mattilsynet:

- Har vorte strengare mot dyreeigarane

Mattilsynet har i år politimeldt fleire dyreeigarar enn tidlegare. Talet på bekymringsmeldingar aukar også, viser ein rapport frå tilsynet.

Vidundermedisin mot hudsjukdom?

Frisk av silderogn

Håvard Vartdal vart frisk av silderogn-produkt frå Ørsta-bedrift

Sjå stort bildegalleri

1000 opplevde fartsshow på Mosflata

Med kring tusen tilskodarar var det reine folkevandringa til dragrace-showet på Mosflata laurdag.