Globalskulen: Stortingsrepresentant Pål Farstad (V) lovar å kjempe vidare for Globalskulen. Rektor Lilli Brenne Røv er glad for støtta.
(Foto: Rune Sæbønes)

Globalskulen: Stortingsrepresentant Pål Farstad (V) lovar å kjempe vidare for Globalskulen. Rektor Lilli Brenne Røv er glad for støtta. Foto: Rune Sæbønes

Ynskjer å få lovfesta rett for utanlandselevar

Kamp for Globalskulen

– Det viktigaste for oss no er å få stadfesta at norske elevar i utlandet har rett på fjernundervisning på nettet frå Noreg. Det vil stadfeste eksistensen vår.

Det seier rektor Lilli Brenne Røv på Globalskulen i Volda.

I fjor haust opplevde ho og skulen marerittet då regjeringa i forslaget til statsbudsjett nulla ut løyvinga til skulen. Viss forslaget hadde vorte vedteke, ville det har vore slutten for skulen og dei 23 lærarane. Men i budsjettforhandlingane kom løyvinga til skulen inn igjen, og undervisninga kunne halde fram.

For born i utlandet

Globalskulen i Volda gjev undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE til norske born som går på lokale eller internasjonale skular i utlandet.

Undervisninga, som byggjer på kunnskapsløftet, norsk læreplan for grunnskulen, skjer over nettet. Tilbodet er godkjent og delfinansiert av Utdanningsdirektoratet.

– Det regjeringa opphavleg meinte, var at foreldra sjølve skulle betale for denne undervisninga. Kanskje er det ei oppfatning at dei som har med seg born til utlandet arbeider i selskap som gjev god løn osb. Slik er det ikkje. Vi gjev undervisning til alle typar born. Det kan vere born til einslege og born til studentar. Det er slett ikkje berre diplomatborn, seier Brenne Røv.

Globalskulen er eigd av fire kommunar: Volda, Vanylven, Sande og Sykkylven. Dei tilsette er spreidde over heile landet, men åtte av dei har arbeidsstad i lokala i Kaarstadvegen i Volda.

Tysdag fekk skulen besøk av stortingsrepresentantane Pål Farstad frå Møre og Romsdal og Andre Skjelstad frå Nord-Trøndelag. Dei to representerer Venstre på Stortinget, og spesielt Farstad tok ein kamp for Globalskulen under budsjettforhandlingane i fjor.

– Det var viktig for meg og Venstre å sikre at Globalskulen framleis fekk løyvingar. Det er i tråd med synspunktet vårt om at det er viktig med statleg finansierte arbeidsplassar ute i distrikta, seier Farstad.

Stadfesta rett

Han er klar på at det ikkje er ynskjeleg med årlege kampar for løyvingar til Globalskulen. Difor støttar han rektor Brenne Røv i kravet om at norske elevar som er i utlandet, skal ha ein stadfesta rett til norskundervisning mellom anna over nett.

– Det er ein håplaus situasjon at vi skal vere på etterskot med løyvingane. Semesteret har alt starta når statsbudsjettet kjem, og vi er langt inne i planlegginga for komande semester og skuleår, forklarar Brenne Røv.

– Tilbodet vårt er ein og ein halv time undervisning i veka på nett, i faga norsk, KRLE og samfunnsfag. Vilkåret for at norske born i utlandet skal få denne undervisninga, er at dei samstundes går på ein lokal eller internasjonal skule der dei bur. Vi gjev undervisning til i overkant av 1.400 elevar. Det er det vi får pengar til, fortel Brenne Røv.

Undervisninga byggjer altså på kunnskapsløftet og læreplanen, og det er dei tilsette sjølve som har utarbeidd dei nettbaserte opplegga, mellom anna med mykje visuell undervisning gjennom videoar og grafikk.

Undervisninga er asynkron. Det vil seie at foreldra kan gå inn på nettet og gjennomføre denne for borna sine når dei ynskjer. Ofte skjer det t.d. på ein søndag føremiddag.

– Vi er avhengige av engasjerte foreldre, og det viser dei seg å vere, fortel Brenne Røv.

Farstad er oppteken av å løfte saka til Globalskulen på eit nasjonalt nivå.

– Det er sjølvsagt godt for Volda at skulen ligg her, i ei skulebygd. Men det at norske born i utlandet skal ha rett til å få norskundervisning over nettet, det er ei nasjonal sak. Difor er dette viktig, seier Farstad.

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

kompetanse: – Lærarane i Globalskulen har svært høg kompetanse, seier rektor Lilli Brenne Røv.
(Foto: Rune Sæbønes)

kompetanse: – Lærarane i Globalskulen har svært høg kompetanse, seier rektor Lilli Brenne Røv. Foto: Rune Sæbønes

Dette vert lest no:

Omorganiseringar ved AV-senteret

Nettskule frå Volda til Aurskog

Norsk Nettskole og Pedit flyttar frå Volda til Aurskog.

Satsar på ny utekino

I fjor haust kom det over hundre for å sjå grøssaren «De dødes tjern». Til hausten satsar Hjørundfjord filmteater på utekino nok ein gong.

Synnøve er ny formidlar i Aasen-tunet

– Eg er oppteken av å spreie kunnskap om nynorsk og forklare kva som var bakgrunnen for at han kom. Som formidlar i Aasen-tunet får eg drive med det eg brenn for, seier ho.

Lause hestar i Ørsta

- Mann med gulrøter observert springande etter.

– Vil samle bygdefolket på Vartdal

Frå torsdag 24. august til og med søndag 27. august vert årets Vartdalsstranddagar halde.

Den nye hotelleigaren ser eit stort potensial i Hotell Ivar Aasen

– Dess meir eg har vore på Hotell Ivar Aasen, dess meir smiler eg. Dette hotellet har enormt potensial!

Cupkamp framskunda til onsdag

Volda møter neste hinder i NM allereie onsdag kveld, når Førde kjem til Voldahallen.

Kranseskål for det nye legesenteret

- Dette vert eit fantastisk bygg

Bygginga av det nye legesenteret er i rute.

Håskjold Nyland ute av landslaget

Voldingen Ørjan Håskjold Nyland er vraka frå landslaget i fotball.

Har fått første avling av økologiske grønsaker

Kål i mange variantar, bønner, erter, gulrot, fennikel og salat. Det bognar av økologiske godbitar i grønsaksåkeren til Ørsta andelsgard for tida.