Hovden: Ingen Widerøe-avgangar vert kansellerte grunna ferieavvikling.
(Foto: Kjell Arne Steinsvik)

Hovden: Ingen Widerøe-avgangar vert kansellerte grunna ferieavvikling. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Ingen Widerøe-kanselleringar på Hovden

Ørsta – Volda lufthamn, Hovden, vert ikkje råka av moglege Widerøe-kanselleringar i sommar.

Det får Møre-Nytt stadfesta hos Widerøe. Det var i førre veke det vart kjent at Widerøe måtte kansellere fleire avgangar i sommar grunna mannskapsmangel. Feriekabalen gjekk ikkje opp.

– Vi seier oss svært leie for at det vert nokre kanselleringar på nokre av avgangane våre kring om i Noreg i sommar. Det er alltid leitt når reisande vert råka av slikt, seier Silje Brandvoll, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe.

Ho poengterer at alle passasjerar som er råka av kanselleringar har fått vite om dette via tekstmeldingar (SMS).

– I desse tekstmeldingane vert det foreslått alternative reiseopplegg, fortel Brandvoll.

– Viss folk har tinga reise hos Widerøe i sommar, og ikkje fått slik tekstmelding, vil flyreisa gå som normalt, seier Brandvoll.

Når selskapet såg at dei måtte kansellere nokre avgangar, har dei leitt etter dei avgangane som har færrast passasjerar.

– Dette for at så få som mogleg vert råka. Her skal det ikkje vere skulekorps eller fotballag som vert sitjande att på flyplassen, seier Brandvoll.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Timålssiger

Braksiger for Ørsta på heimebane.

Framtida for Bjørke

Stiller på møte

Både Hornindal og Volda kommune kjem til å stille på folkemøtet på Bjørke 27. september, sjølv om dei meiner Ørsta går feil fram i saka.

Delte meiningar om kommunetilhøyrsle Stryn/Volda:

Men fleirtalet meiner Kjøs skal til nye Volda

– Prioriterer Vartdal i risikoanalyse

– Vi jobbar med ein risikoanalyse, og etter det som skjedde på Vartdal, vil vi prioritere dette området først.

PP-tenesta i Ørsta og Volda kollapsa

Skal ha vore lamma av konfliktar i minst to år.

Kinoen stengd

Må stenge kinoen i Ørsta

Ørsta kino opna dørene etter ombygging fredag. No er kinoen stengd.

- Ordbruken frå sakshandsamaren burde vore moderert

Rådmannen meiner sakshandsamar i kommunen brukte for harde ord i korrespondanse med Yngve Dale.