(Foto: Svein Aam)

Foto: Svein Aam

Snekke på grunn

Her enda fisketuren

Ei snekke har gått på grunn nord for Lianeset, ved innløpet til Ørstafjorden.

Grunnstøyringa skjedde i natt, opplyser Elias Lianes, som eig tresnekka. Han driv Nipehyttene og hadde leigd ut båten til utanlandske fisketuristar.

– Dei var på veg inn att i natt då dei kom for nært land. Det var flod då det skjedde, seier Lianes.

Når floda kjem tilbake i ettermiddag kjem Lianes til å gjere eit forsøk på å få båten på rett kjøl att.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Timålssiger

Braksiger for Ørsta på heimebane.

Framtida for Bjørke

Stiller på møte

Både Hornindal og Volda kommune kjem til å stille på folkemøtet på Bjørke 27. september, sjølv om dei meiner Ørsta går feil fram i saka.

Delte meiningar om kommunetilhøyrsle Stryn/Volda:

Men fleirtalet meiner Kjøs skal til nye Volda

– Prioriterer Vartdal i risikoanalyse

– Vi jobbar med ein risikoanalyse, og etter det som skjedde på Vartdal, vil vi prioritere dette området først.

PP-tenesta i Ørsta og Volda kollapsa

Skal ha vore lamma av konfliktar i minst to år.

Kinoen stengd

Må stenge kinoen i Ørsta

Ørsta kino opna dørene etter ombygging fredag. No er kinoen stengd.

- Ordbruken frå sakshandsamaren burde vore moderert

Rådmannen meiner sakshandsamar i kommunen brukte for harde ord i korrespondanse med Yngve Dale.