(Foto: Svein Aam)

Foto: Svein Aam

Snekke på grunn

Her enda fisketuren

Ei snekke har gått på grunn nord for Lianeset, ved innløpet til Ørstafjorden.

Grunnstøyringa skjedde i natt, opplyser Elias Lianes, som eig tresnekka. Han driv Nipehyttene og hadde leigd ut båten til utanlandske fisketuristar.

– Dei var på veg inn att i natt då dei kom for nært land. Det var flod då det skjedde, seier Lianes.

Når floda kjem tilbake i ettermiddag kjem Lianes til å gjere eit forsøk på å få båten på rett kjøl att.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Porsekjellaren er tilbake

Gjenopning av klassisk utestad

Sjå bildeserie:

Storkonsert for fullsett sal

78 elevar frå Ørsta kulturskule viste fram talenta sine på scena onsdag.

Slutt for Amine

Har meldt oppbod.

– Det er eit nytt stort steg for oss

Budsjettforlik med ny satsing på nynorsk.

Vil gjere Ørsta til eit meir demensvennleg samfunn

Alle slag sørvisverksemder kan no få opplæring i korleis dei skal gå fram overfor demente kundar og brukarar. I Ørsta har dei fyrste verksemdene no hatt kurs.

Frå kritisk til betre ved Velle skule

– Vi hadde ein situasjon ved Velle skule som var kritisk ille. No er det betre, seier assisterande rådmann Eldar Rune Øye.

– Sett pris på – reint bokstaveleg

– Å vinne Brageprisen igjen – det kjennest - heilt bokstaveleg – å verte sett pris på!

Nær tusen hos Ørsta Skisenter

– Det vart den beste opningsdagen vi nokon gong har hatt. Og det viser behovet for eit godt fungerande skisenter.