Ledig Den tidlegare Sunnmørsheimen i Volda blir truleg lokale for Søre Sunnmøre tingrett
            (Foto: Svein Aam)

Ledig Den tidlegare Sunnmørsheimen i Volda blir truleg lokale for Søre Sunnmøre tingrettFoto: Svein Aam

Tingrett på flyttefot

Dette kan bli den nye Tingretten

Domstoladministrasjonen står fast på sitt: Søre Sunnmøre tingrett bør flyttast til den tidlegare Sunnmørsheimen i Volda.

Fleire politikarar har i det siste gitt uttrykk for uro over framtida til Søre Sunnmøre tingrett. Dei fryktar at Domstoladministrasjonen vil «sniknedlegge» tingretten i Volda. Eit element er at lokala til tingretten er umoderne. Leiinga ved tingretten vil modernisere den gamle Sorenskrivargarden, men Domstoladministrasjonen vil flytte til lokala der Sunnmørsheimen heldt til, like ved sjukehuset i Volda.  

Vil til Sunnmørsheimen

I eit brev til Ørsta kommune skriv Domstoladministrasjonen (DA) at det vert for dyrt å pusse opp Sorenskrivargarden. Og sidan eit statleg organ pliktar å sjå etter ledige statlege lokale i nærområdet, peikar gamle Sunnmørsheimen seg ut. Det faktum at bygget er vekkregulert i samband med den framtidige Voldatunnellen er ikkje avgjerande, meiner Domstoladministrasjonen.

–DA er innforstått med at det aktuelle bygget sannsynlegvis skal rivast, men slik vi er informert frå Statens vegvesen, er det ikkje fastsett når det skal rivast, skriv DA i brevet til Ørsta kommune.

5-10 år

Ein ny leigeavtale har eit tidsperspektiv på 5-10 år.

– DA ønskjer i denne saka å vurdere om brukarar og tilsette kan få betre arbeidsvilkår i Sunnmørsheimen samanlikna med dei noverande lokala. Det er også viktig at eit alternativ er tilpassa den vanskelege budsjettsituasjonen for domstolane, skriv  DA.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Porsekjellaren er tilbake

Gjenopning av klassisk utestad

Sjå bildeserie:

Storkonsert for fullsett sal

78 elevar frå Ørsta kulturskule viste fram talenta sine på scena onsdag.

Slutt for Amine

Har meldt oppbod.

– Det er eit nytt stort steg for oss

Budsjettforlik med ny satsing på nynorsk.

Vil gjere Ørsta til eit meir demensvennleg samfunn

Alle slag sørvisverksemder kan no få opplæring i korleis dei skal gå fram overfor demente kundar og brukarar. I Ørsta har dei fyrste verksemdene no hatt kurs.

Frå kritisk til betre ved Velle skule

– Vi hadde ein situasjon ved Velle skule som var kritisk ille. No er det betre, seier assisterande rådmann Eldar Rune Øye.

– Sett pris på – reint bokstaveleg

– Å vinne Brageprisen igjen – det kjennest - heilt bokstaveleg – å verte sett pris på!

Nær tusen hos Ørsta Skisenter

– Det vart den beste opningsdagen vi nokon gong har hatt. Og det viser behovet for eit godt fungerande skisenter.