Ledig Den tidlegare Sunnmørsheimen i Volda blir truleg lokale for Søre Sunnmøre tingrett
(Foto: Svein Aam)

Ledig Den tidlegare Sunnmørsheimen i Volda blir truleg lokale for Søre Sunnmøre tingrett Foto: Svein Aam

Tingrett på flyttefot

Dette kan bli den nye Tingretten

Domstoladministrasjonen står fast på sitt: Søre Sunnmøre tingrett bør flyttast til den tidlegare Sunnmørsheimen i Volda.

Fleire politikarar har i det siste gitt uttrykk for uro over framtida til Søre Sunnmøre tingrett. Dei fryktar at Domstoladministrasjonen vil «sniknedlegge» tingretten i Volda. Eit element er at lokala til tingretten er umoderne. Leiinga ved tingretten vil modernisere den gamle Sorenskrivargarden, men Domstoladministrasjonen vil flytte til lokala der Sunnmørsheimen heldt til, like ved sjukehuset i Volda.  

Vil til Sunnmørsheimen

I eit brev til Ørsta kommune skriv Domstoladministrasjonen (DA) at det vert for dyrt å pusse opp Sorenskrivargarden. Og sidan eit statleg organ pliktar å sjå etter ledige statlege lokale i nærområdet, peikar gamle Sunnmørsheimen seg ut. Det faktum at bygget er vekkregulert i samband med den framtidige Voldatunnellen er ikkje avgjerande, meiner Domstoladministrasjonen.

–DA er innforstått med at det aktuelle bygget sannsynlegvis skal rivast, men slik vi er informert frå Statens vegvesen, er det ikkje fastsett når det skal rivast, skriv DA i brevet til Ørsta kommune.

5-10 år

Ein ny leigeavtale har eit tidsperspektiv på 5-10 år.

– DA ønskjer i denne saka å vurdere om brukarar og tilsette kan få betre arbeidsvilkår i Sunnmørsheimen samanlikna med dei noverande lokala. Det er også viktig at eit alternativ er tilpassa den vanskelege budsjettsituasjonen for domstolane, skriv  DA.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Timålssiger

Braksiger for Ørsta på heimebane.

Framtida for Bjørke

Stiller på møte

Både Hornindal og Volda kommune kjem til å stille på folkemøtet på Bjørke 27. september, sjølv om dei meiner Ørsta går feil fram i saka.

Delte meiningar om kommunetilhøyrsle Stryn/Volda:

Men fleirtalet meiner Kjøs skal til nye Volda

– Prioriterer Vartdal i risikoanalyse

– Vi jobbar med ein risikoanalyse, og etter det som skjedde på Vartdal, vil vi prioritere dette området først.

PP-tenesta i Ørsta og Volda kollapsa

Skal ha vore lamma av konfliktar i minst to år.

Kinoen stengd

Må stenge kinoen i Ørsta

Ørsta kino opna dørene etter ombygging fredag. No er kinoen stengd.

- Ordbruken frå sakshandsamaren burde vore moderert

Rådmannen meiner sakshandsamar i kommunen brukte for harde ord i korrespondanse med Yngve Dale.