Ledig Den tidlegare Sunnmørsheimen i Volda blir truleg lokale for Søre Sunnmøre tingrett
(Foto: Svein Aam)

Ledig Den tidlegare Sunnmørsheimen i Volda blir truleg lokale for Søre Sunnmøre tingrett Foto: Svein Aam

Tingrett på flyttefot

Dette kan bli den nye Tingretten

Domstoladministrasjonen står fast på sitt: Søre Sunnmøre tingrett bør flyttast til den tidlegare Sunnmørsheimen i Volda.

Fleire politikarar har i det siste gitt uttrykk for uro over framtida til Søre Sunnmøre tingrett. Dei fryktar at Domstoladministrasjonen vil «sniknedlegge» tingretten i Volda. Eit element er at lokala til tingretten er umoderne. Leiinga ved tingretten vil modernisere den gamle Sorenskrivargarden, men Domstoladministrasjonen vil flytte til lokala der Sunnmørsheimen heldt til, like ved sjukehuset i Volda.  

Vil til Sunnmørsheimen

I eit brev til Ørsta kommune skriv Domstoladministrasjonen (DA) at det vert for dyrt å pusse opp Sorenskrivargarden. Og sidan eit statleg organ pliktar å sjå etter ledige statlege lokale i nærområdet, peikar gamle Sunnmørsheimen seg ut. Det faktum at bygget er vekkregulert i samband med den framtidige Voldatunnellen er ikkje avgjerande, meiner Domstoladministrasjonen.

–DA er innforstått med at det aktuelle bygget sannsynlegvis skal rivast, men slik vi er informert frå Statens vegvesen, er det ikkje fastsett når det skal rivast, skriv DA i brevet til Ørsta kommune.

5-10 år

Ein ny leigeavtale har eit tidsperspektiv på 5-10 år.

– DA ønskjer i denne saka å vurdere om brukarar og tilsette kan få betre arbeidsvilkår i Sunnmørsheimen samanlikna med dei noverande lokala. Det er også viktig at eit alternativ er tilpassa den vanskelege budsjettsituasjonen for domstolane, skriv  DA.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Drukningsulykka i Volda

- Dette må ikkje skje igjen

- To gongar er to gongar for mykje, seier Peter Hasfjord Bjørneset. Ungdomspolitikaren var ein av dei som var vitne til drukningsulykka ved Rotevatnet onsdag kveld.

Rotevatnet i Volda

Same ulykke for andre gong

Ein bevisstlaus mann vart henta opp av Rotevetnet i kveld. Ulykka er nesten identisk med ei hending i fjor.

Gullår for fiskebåtane «Granit» og «Sæbjørn»

Vartdal-båten «Sæbjørn» og den tidlegare Vartdal-båten «Granit» gjorde det godt i fjor.

Mann i ulykke i Rotevatnet

Politiet melder at ein mann er henta opp frå Rotevatnet.

I Ørsta og Volda

Villeiande infoskilt

Informasjonsskilta som skal helse folk velkomne til Ørsta og Volda er utdaterte. Mellom anna er verken Eiksundsambandet eller Kvivsvegen på kartet.

- I barndomen skein sola på sætra kvar dag

Audun Ellingsen er gjest i sommarpraten.

Godt opptak for Høgskulen i Volda

1.442 søkjarar har fått tilbod.

Volda Golfklubb

Deltek i NM

Volda GK skal delta i Lag NM i Stavanger 21. til 23. juli. Fire medlemer reiser nedover for å representere klubben. Det er første gong den lokale klubben stiller lag.

Kommunen må handsame Sætre-saka på nytt

Ørsta kommune må handsame konsesjonssaka til Endre Sætre på Sætre i Hjørundfjorden på nytt. Det har Fylkesmannen i Møre og Romsdal bestemt.