Skulesjef: Kirsti Øy Driveklepp.
(Foto: Janne-Marit Myklebust)

Skulesjef: Kirsti Øy Driveklepp. Foto: Janne-Marit Myklebust

Velle skule får minoritetsklasse

Velle skule får ei eiga introduksjonsklasse for minoritetsspråklege elevar.

Det har kommunestyret samrøystes vedteke.

Bakgrunnen er ein kraftig auke i talet på elevar i Ørsta-skulen som ikkje har norsk som hovudmål. Og no vil altså kommunen opprette ei eiga klasse for desse.

Skulesjefen meiner det hastar med ei utbygging av Velle skule, ei sak som no er utsett.

– Rask start på nybygging av klasserom ved Velle skule er tvingande naudsynt. Frå hausten, og til nybygde klasserom står klare, vil Velle skule måtte flytte deler av kunst- og handverksundervisninga til underetasjen i kulturhuset for å kunne frigjere eit rom til introduksjonsklassa, seier Kirsti Øy Driveklepp.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Å ha det travelt er eit gode for Dorit

– Eg kallar det ikkje dugnad. Eg kallar det å hjelpe andre. Slik at vi kan skape glede for kvarandre.

Spektakulært på Hallehornet

– Dette er ikkje noko de skal prøve på utan trening, og utan redsel. Sjølv er eg livredd.

Laks både for far og son

Steinar Nordang og Einar Arve Nordang har sikra seg julelaksen.

– Eit høgdepunkt

Fjorten lokale alderbestemte lag skal i år ta del i det som for mange er sesongens høgdepunkt, Dana Cup og Norway Cup.

I storelva i Barstadvik

Får fisk i Barstadvik trass storflaum

Flaumen i fjor gjorde store skadar på elva i Barstadvik, men dei får fisk likevel.

Knallvêr i vente for Naturfestivalen

– Eg meiner vi no er på det rette sporet. Starten på Naturfestivalen har barne- og familiefokus med naturcampen i Romedalen. Og så får vi det vêret.

Marius slo til

Fekk sin første

Marius Saure Riise (11) var mellom laksefiskarane som sto på i regnvêret tidleg i veka.

Mange nyttar finvêret til å kome seg til fjells

Fjella trekkjer folk

Familien Gåsbakk Vinjevoll er komne heilt frå Trondheim for å nyte sommarvêret, men dei er ikkje åleine.