Skulesjef: Kirsti Øy Driveklepp.
(Foto: Janne-Marit Myklebust)

Skulesjef: Kirsti Øy Driveklepp. Foto: Janne-Marit Myklebust

Velle skule får minoritetsklasse

Velle skule får ei eiga introduksjonsklasse for minoritetsspråklege elevar.

Det har kommunestyret samrøystes vedteke.

Bakgrunnen er ein kraftig auke i talet på elevar i Ørsta-skulen som ikkje har norsk som hovudmål. Og no vil altså kommunen opprette ei eiga klasse for desse.

Skulesjefen meiner det hastar med ei utbygging av Velle skule, ei sak som no er utsett.

– Rask start på nybygging av klasserom ved Velle skule er tvingande naudsynt. Frå hausten, og til nybygde klasserom står klare, vil Velle skule måtte flytte deler av kunst- og handverksundervisninga til underetasjen i kulturhuset for å kunne frigjere eit rom til introduksjonsklassa, seier Kirsti Øy Driveklepp.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Timålssiger

Braksiger for Ørsta på heimebane.

Framtida for Bjørke

Stiller på møte

Både Hornindal og Volda kommune kjem til å stille på folkemøtet på Bjørke 27. september, sjølv om dei meiner Ørsta går feil fram i saka.

Delte meiningar om kommunetilhøyrsle Stryn/Volda:

Men fleirtalet meiner Kjøs skal til nye Volda

– Prioriterer Vartdal i risikoanalyse

– Vi jobbar med ein risikoanalyse, og etter det som skjedde på Vartdal, vil vi prioritere dette området først.

PP-tenesta i Ørsta og Volda kollapsa

Skal ha vore lamma av konfliktar i minst to år.

Kinoen stengd

Må stenge kinoen i Ørsta

Ørsta kino opna dørene etter ombygging fredag. No er kinoen stengd.

- Ordbruken frå sakshandsamaren burde vore moderert

Rådmannen meiner sakshandsamar i kommunen brukte for harde ord i korrespondanse med Yngve Dale.