Riving: Dette huset ved krysset til E39 i enden av Osbrua skal no rivast.
(Foto: Roy-Arne Folkestad)

Riving: Dette huset ved krysset til E39 i enden av Osbrua skal no rivast. Foto: Roy-Arne Folkestad

Innfallsporten til Ørsta vert flottare

Alt klart for husriving

Det gamle huset ved krysset til E39 og Velle skule skal rivast om kort tid.

– Vi har no fått utarbeidd ein saneringsrapport frå Ose Ingeniørkontor som formelt gir rivingsløyve. No skal vi hente inn tilbod frå lokale entreprenørar slik at vi får rive og sanert det gamle huset raskast råd, seier teknisk sjef Rolf Magnus Sundgot.

Det aktuelle huset er løyst inn og Sundgot rosar huseigaren for godt samarbeid i samband med dette. Han rosar også Lars Oscar Fossen Øvstegård og Sparebanken Møre ved Line Wiik Bjerknes som pådrivar og initiativtakar for ein dugnad i vinter. Han resulterte i 270.000 kroner som skal gå til trivselsfremjande tiltak for alle i sentrum, inkludert å gjere portalen og inngangen til Ørsta i enden av Osbrua meir tiltalande.

Nabohuset

Kommunen har også sett av midlar for saneringa og opparbeiding av området. Også nabohuset til huset som no skal rivast er regulert vekk og det er sett av midlar til sanering, men det er ikkje inngått frivillig avtale om innløysing av eigedomen.

Det var også meininga å opparbeide parkeringsplassar for lærarane ved Velle og lage ein av- og påstigingsplass for elevane som ei lita rundkøyring ved skulen.

– Men grunna mogleg utviding av Velle skule mot elva må desse småprosjekta kanskje utsetjast. Saka skal no politisk handsamast, seier Sundgot.

Han er nøgd med at innfallsporten til Ørsta no vert finare og meir tiltalande etter husrivinga. Også for at Vik Ørsta truleg vil sponse området med tre flaggstenger. Området langs Osbrua får også ein fargerik støyskjerm.

Lars Oscar Fossen Øvstegård, som ivrar for eit penare sentrum, er også nøgd.

– Kommunen har gjort ein utruleg innsats for sentrum og Rolf Magnus Sundgot fortener skryt. Eg er glad eg har fått vere med i prosessane der alle har jobba mot same mål, seier Øvstegård.

På sikt ser Rolf Magnus Sundgot føre seg at det vert bygt ei rundkøyring i krysset ved Shell og Velle.

– Dette der den einaste gode løysinga eg ser for trafikksikringa der. Dette vil gjere at farta vert dempa og rundkøyringa vil fordele trafikken på ein betre måte enn i dag. Her må Statens vegvesen kome på bana med velvilje, seier Sundgot.

Han ønskjer også ei oppgradering av Osbrua som vart bygt i 1930. Tanken er å få bygt gang- og sykkelveg på begge sider av brua.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Omorganiseringar ved AV-senteret

Nettskule frå Volda til Aurskog

Norsk Nettskole og Pedit flyttar frå Volda til Aurskog.

Satsar på ny utekino

I fjor haust kom det over hundre for å sjå grøssaren «De dødes tjern». Til hausten satsar Hjørundfjord filmteater på utekino nok ein gong.

Synnøve er ny formidlar i Aasen-tunet

– Eg er oppteken av å spreie kunnskap om nynorsk og forklare kva som var bakgrunnen for at han kom. Som formidlar i Aasen-tunet får eg drive med det eg brenn for, seier ho.

Lause hestar i Ørsta

- Mann med gulrøter observert springande etter.

– Vil samle bygdefolket på Vartdal

Frå torsdag 24. august til og med søndag 27. august vert årets Vartdalsstranddagar halde.

Den nye hotelleigaren ser eit stort potensial i Hotell Ivar Aasen

– Dess meir eg har vore på Hotell Ivar Aasen, dess meir smiler eg. Dette hotellet har enormt potensial!

Cupkamp framskunda til onsdag

Volda møter neste hinder i NM allereie onsdag kveld, når Førde kjem til Voldahallen.

Kranseskål for det nye legesenteret

- Dette vert eit fantastisk bygg

Bygginga av det nye legesenteret er i rute.

Håskjold Nyland ute av landslaget

Voldingen Ørjan Håskjold Nyland er vraka frå landslaget i fotball.

Har fått første avling av økologiske grønsaker

Kål i mange variantar, bønner, erter, gulrot, fennikel og salat. Det bognar av økologiske godbitar i grønsaksåkeren til Ørsta andelsgard for tida.