ØrstaTerminalen: Det må no utarbeidast avfallsplan for båtar som kjem til terminalen.
            (Foto: Kjell Arne Steinsvik)

ØrstaTerminalen: Det må no utarbeidast avfallsplan for båtar som kjem til terminalen.Foto: Kjell Arne Steinsvik

Manglar avfallsplan

Ørstaterminalen manglar godkjent avfallsplan for handtering av avfall frå skip.

No ber Fylkesmannen om at ein avfallsplan for terminalen vert sendt snarast.

– Alle hamner må, som eit ledd i å verne det ytre miljøet, ha godkjent avfallsplan som viser og dokumenterer korleis avfall frå skip som legg til kai vert handtert. Hamneansvarleg må levere avfallsplan så snart som mogleg og seinast innan 1. august i år, seier fagansvarleg Anne Melbøe hos Fylkesmannen.

Ho gjer det klart at Fylkesmannen vil vurdere å varsle tvangsmulkt dersom han ikkje får tilsendt avfallsplanen innan fristen. Fylkesmannen skal godkjenne planen.

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

Tolv år og kyrkjeorganist

Eirik Stave er berre tolv år, men spelar kyrkjeorgel som om han ikkje skulle ha gjort anna.

Per Inge ryddar Ørsta

På 150 meter på Mosflata, samla Per Inge Rebbestad 14 sekkar med bos, isoporrestar, bildelar, oljetønner og restane av ei gatelykt.

Ny flyrute til Oslo

Widerøe aukar kapasiteten på Ørsta–Volda lufthamn, Hovden.

Takkar for gjevargleda

Leiaren for tv-aksjonen i Ørsta, varaordførar Karen Høydal, er sværet takksam for gjevargleda,

Ørsta legesenter skårar lågt

Ørsta Legesenter skårar lågt på Forbrukarrådet si rangering av informasjonsflyten og sørvisen hos landets fastlegekontor.

Skaut over 10.000 hjortar i Møre og Romsdal

Det er mange som likar hjortejakt i fylket vårt.