ØrstaTerminalen: Det må no utarbeidast avfallsplan for båtar som kjem til terminalen.
(Foto: Kjell Arne Steinsvik)

ØrstaTerminalen: Det må no utarbeidast avfallsplan for båtar som kjem til terminalen. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Manglar avfallsplan

Ørstaterminalen manglar godkjent avfallsplan for handtering av avfall frå skip.

No ber Fylkesmannen om at ein avfallsplan for terminalen vert sendt snarast.

– Alle hamner må, som eit ledd i å verne det ytre miljøet, ha godkjent avfallsplan som viser og dokumenterer korleis avfall frå skip som legg til kai vert handtert. Hamneansvarleg må levere avfallsplan så snart som mogleg og seinast innan 1. august i år, seier fagansvarleg Anne Melbøe hos Fylkesmannen.

Ho gjer det klart at Fylkesmannen vil vurdere å varsle tvangsmulkt dersom han ikkje får tilsendt avfallsplanen innan fristen. Fylkesmannen skal godkjenne planen.

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

Fortvilar over skadeverk

Arne fekk båt skadd etter steinkasting.

Store utfordringar med fyrsteslåtten

Bøndene i Ørsta har utfordringar med årets fyrsteslått, grunna mykje nedbør. Dei fleste ligg langt bak skjema.

Siste sirkus på Utstillingsplassen

Torsdag vart sirkusteltet til Cirkus Arnardo reist på Utstillingsplassen i Ørsta for siste gong.

Elevane sigra mot lærarane

I år var det elevane ved Ørsta ungdomsskule som kunne juble høgast i den tradisjonsrike fotballkampen mellom elevane og lærarane.

NAV til Tindebygget

NAV Ørsta og Volda flyttar frå Strandgata til nye lokale i Tindebygget i Ivar Aasen-gata.

Kommunen kjøper hamna i Volda

I dag vedtek truleg Volda kommune at dei kjøper den statlege fiskerihamna i sentrum frå Kystverket.

Åtvarar mot kulturhus i sentrum

Rådmannen i Volda åtvarar mot å insistere på eit kulturhus i sentrum framfor samarbeid med høgskulen på campus.