ØrstaTerminalen: Det må no utarbeidast avfallsplan for båtar som kjem til terminalen.
(Foto: Kjell Arne Steinsvik)

ØrstaTerminalen: Det må no utarbeidast avfallsplan for båtar som kjem til terminalen. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Manglar avfallsplan

Ørstaterminalen manglar godkjent avfallsplan for handtering av avfall frå skip.

No ber Fylkesmannen om at ein avfallsplan for terminalen vert sendt snarast.

– Alle hamner må, som eit ledd i å verne det ytre miljøet, ha godkjent avfallsplan som viser og dokumenterer korleis avfall frå skip som legg til kai vert handtert. Hamneansvarleg må levere avfallsplan så snart som mogleg og seinast innan 1. august i år, seier fagansvarleg Anne Melbøe hos Fylkesmannen.

Ho gjer det klart at Fylkesmannen vil vurdere å varsle tvangsmulkt dersom han ikkje får tilsendt avfallsplanen innan fristen. Fylkesmannen skal godkjenne planen.

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

Omorganiseringar ved AV-senteret

Nettskule frå Volda til Aurskog

Norsk Nettskole og Pedit flyttar frå Volda til Aurskog.

Satsar på ny utekino

I fjor haust kom det over hundre for å sjå grøssaren «De dødes tjern». Til hausten satsar Hjørundfjord filmteater på utekino nok ein gong.

Synnøve er ny formidlar i Aasen-tunet

– Eg er oppteken av å spreie kunnskap om nynorsk og forklare kva som var bakgrunnen for at han kom. Som formidlar i Aasen-tunet får eg drive med det eg brenn for, seier ho.

Lause hestar i Ørsta

- Mann med gulrøter observert springande etter.

– Vil samle bygdefolket på Vartdal

Frå torsdag 24. august til og med søndag 27. august vert årets Vartdalsstranddagar halde.

Den nye hotelleigaren ser eit stort potensial i Hotell Ivar Aasen

– Dess meir eg har vore på Hotell Ivar Aasen, dess meir smiler eg. Dette hotellet har enormt potensial!

Cupkamp framskunda til onsdag

Volda møter neste hinder i NM allereie onsdag kveld, når Førde kjem til Voldahallen.

Kranseskål for det nye legesenteret

- Dette vert eit fantastisk bygg

Bygginga av det nye legesenteret er i rute.

Håskjold Nyland ute av landslaget

Voldingen Ørjan Håskjold Nyland er vraka frå landslaget i fotball.

Har fått første avling av økologiske grønsaker

Kål i mange variantar, bønner, erter, gulrot, fennikel og salat. Det bognar av økologiske godbitar i grønsaksåkeren til Ørsta andelsgard for tida.