Terje Nergård vil vere fungerande lufthamnsjef ved Ørsta-Volda lufthamn, Hovden dei neste månadene.

Det fortel lufthamnsjef Sverre Bae.

Han opplyser at han grunna sjukdom, vil vere fråverande som lufthamnsjef frå og med 25. januar til 1. august.

Bae fortel at Terje Nergård arbeider ved Ålesund lufthamn, Vigra, og at han har lang erfaring innan drift av lufthamn.

Flyplassen vil altså vere i gode hender i Bae sitt fråvær.