Eldrerådet ynskjer ei bruløysing når Ørstafjordkryssinga vert realisert. Eldrerådet ynskjer ikkje ei løysing med undersjøisk tunnel.

– Tunnel under sjø er ei løysing som mange kvir seg for å bruke. Kor trygt det er med undersjøiske tunnelar er også uvisst, heiter det i vedtaket.

Eldrerådet peikar på at landskapet i området er noko av det vakraste, og då bør ikkje det veljast vekk med tunnel.