I dagens papiravis om gratisferjer har Møre-Nytt kome i skade for å skrive at ei av gratis-strekningane vert Festøya - Solavågen.

Dette er feil. Strekningane som vert gratis er ferjesamband med under 100.000 passasjerar årleg, og det rette er Festøya - Hundeidvik.

Som altså vert gratis frå 1. juli, til liks med Sæbø - Leknes, Sæbø - Trandal - Standal og ferjene til og frå Sandsøya/Voksa/Kvamsøya.

Møre-Nytt beklagar feilen.

Og i nettartikkelen frå måndag kveld skal det vere rett: