– Gratisferjer er tidenes opningsgåve

foto
Per Ivar Lied, Stein Aam og Mariann Øye i det nye tunet ved Hotel Union Øye. – Gratisferje på fjorden betyr svært mykje for vår mulegheit til å rekruttere tilsette, seier Øye. Foto: Privat