Neste avis kjem fredag

I vekene 27-32 kjem Møre-Nytt ut tysdagane og fredagane.

Møre-Nytt kjem ut tysdagar og fredagar i sommar. 

Nyheiter

Møre-Nytt går over til to utgåver i veka i sommar. Dette betyr at avisa kjem ut tysdagane og fredagane til og med veke 32.

Nettavisa morenytt.no kjem til å verte kontinuerleg oppdatert gjennom heile perioden.