Ørsta-trenaren held fram og lovar eit endå betre lag neste år

foto