20 år etter startskotet for Volda-suksessen vil Arild samle Sunnmøre til eitt handballrike