Momskompensasjonen vert betalt ut ved juletider, og dermed vert det ei momsjulegåve til idrettslaga. Utbetaling frå Lotteri og stiftelsestilsynet i 2017 er rekordstor ifølgje Norsk Idrettsforbund, og ei auke på fem millionar kroner frå 2016. 353 millionar kronar skal fordelast på 5.521 idrettslag rundt omkring i Noreg. 348 idrettslag i Møre og Romsdal får 17,4 millionar kroner.

– Vare- og tenestekompensasjon er blant dei viktigaste ordningane når det gjeld rammevilkår for idrettslaga – og som sørger for at idrettslaga ikkje må betale avgift på frivillig arbeid. Det er ei enkel og ubyråkratisk ordning som gjev sårt trengde kroner i klubbkassene rundt om i heile landet, seier idrettspresident Tom Tvedt i ei pressemelding.

Oversikt utbetalingar Volda og Ørsta kommunar

Folkestad Idrettslag 6.875 kr

Hovdebygda Idrettslag 50.300 kr

KFUM Volda Volleyball 16.118 kr

Mork Idrettslag 11.224 kr

Sæbø Idrettslag 48.867 kr

Vartdal TIL 45.968 kr

Volda & Ørsta

Himmelseglarlag 442 kr

Volda & Ørsta Trialklubb 3.733 kr

Volda Dykkerklubb 1.166 kr

Volda Golfklubb 41.290 kr

Volda Handballklubb 208.181 kr

Volda Innebandyklubb 855 kr

Volda Judoklubb 2.650 kr

Volda Rideklubb 5.252 kr

Volda Studentidrettslag 3.873 kr

Volda Tennislag 3.966 kr

Volda TIL – Allidrett 83.341 kr

Volda TIL Fotball 362.188 kr

Volda TIL – Allianseidrettslag 8.884 kr

Volda Ørsta Flyklubb 12.684 kr

Ørsta Idrettslag 338.375 kr

Ørsta Symjeklubb 14.317

Ørsta/Volda Pistolklubb 16.468 kr

Åmdal Idrettslag 39.363 kr