– Vi spelar om opprykk eller nedrykk uansett kva divisjon vi er i

foto