– Det er mange jenter som gamer, men der er ein barriere for å delta i konkurransar

foto