- Vi har eit ekstra ansvar med organisert aktivitet