NFF Sogn og Fjordane: Testar ut 10 minutts direkte soning