Seks gull til Alfred og Madelene på Hadarlekane

foto