Vann 6–1, men med VAR kunne det ha vorte meir

foto