– Det var ein periode kor eg ikkje såg spesielt lyst på situasjonen