Ørsting har signert kontrakt med 1. divisjonslaget

foto