Ørsta handball har tilsett trenar og sportsleg utviklingsansvarleg på fulltid