To skarpskodde og røynde lag møttest i den avgjerande finalen

foto