– Kjem til å prege norsk fotball i mange år framover

foto