Fotballfritidsordninga utvidar tilbodet

Morgon-FFO: Til hausten startar fotballfritidsordninga til Ørsta IL fotball opp med morgontilbod. Leiar Frode Følsvik ser fram til å utvide tilbodet i Ørsta. 

Målet vårt er å gje ei tilbod som gjer kvardagen enklare for foreldre

Frode Følsvik
Sport

Frå hausten av vert går fotballfritidsordninga i Ørsta frå å vere eit ettermiddagstilbod til å gjelde frå morgon til ettermiddag.