Stor trivsel i Kiwihallen:

– Kjekt å vere to jenter på fotballskule

Tradisjonen tru arrangerer Ørsta IL fotball fotballskule i skuleferien. Medan regnet hølja ned i starten av veka var trivselen høg inne i Kiwihallen.

Glad gjeng: Rundt førti deltakarar frå 1.- til og med 6. klasse tek del i Sparebanken Møre fotballskule i haustferien.  Foto: Joachim Åsebø

Det er kjekt å vere to jenter

Sport

– I år landa vi på eit reint fotballtilbod i haustferien. Vi har ikkje vore så flinke på å marknadsføre tilbodet, men vi er nøgde med å ha i overkant av førti deltakarar. Deltakartalet er nok litt ned frå tidlegare år. I år var dette eit tilbod som i utgangspunktet gjekk til dei som er med FFO, men det også ope for dei som ville vere med, seier leiar Frode Følsvik for fotballfritidsordninga i Ørsta IL fotball.

Aktiviteten i Kiwihallen var stor då Møre-Nytt var innom tysdag føremiddag. Hovudvekta av deltakarane er med på FFO til vanleg, og på fotballskulen er det flest gutar. Sanna Azora Mork Myklebust og Ylva Halse Solvang er dei einaste jentene som påmelde, men dei treivst godt.