Vegrar seg for å strikke hæl på lestane - men ikkje fortvil!