SøreTV: – Det ser kanskje vanskeleg ut, men det er ikkje så avansert