I denne videoen får eit knippe barnehagebarn spørsmål om kva kjærleik er for noko. Nokre svarar «vekkje», medan andre har ei lita aning. Og endå andre er mest opptatt av «Skal vi på TV altså?».

Barnehagane i denne episoda er Norlandia Holstad i Hareid, Hauemarkja barnehage i Sande, og Mork barnehage i Volda.