Du kan sende inn videoen via denne linken. Då får vi den i god kvalitet.

Vi premierer den artigaste!

Har du prøvd å sende inn video til oss frå Halloween tidlegare måndag og ikkje fått det til? Prøv ein gong til! SøreTV si nye opplastingsteneste har vore ute av drift er i orden igjen.?