No vert det kaldt igjen - her er eit nyttig biltips