Einy bur i Volda, men arbeider i USA

– Eg sakna fjella og roa her, og den daglege kontakten med venner og familie

Dans og film: – Eg utvikla etter kvart ei interesse for kunstfilm, og byrja å eksperimentere med å skape dansefilmar og å innlemme desse i mine eigne koreografiske prosjekt, fortel Einy Åm Sparks. Foto: Tyler Sparks 

reportasje

Som tenåring tenkte Einy Åm Sparks at ho aldri kunne bu i Oslo for det var for stort. Men etter avslutta skulegang busette ho seg først i London og seinare New York.