Med norsk på timeplanen for vaksne elevar

– Dei er svært motiverte for å lære, seier rektor Oddbjørn Aam om elevane på Ørsta opplæringssenter.

38 elevar: Oddny Flugekvam og to av dei 38 elevane på norskopplæringa. Jackeline (t.v.) frå Kenya sitt morsmål er dhulud, i tillegg kan ho engelsk og swahili som er offisielle språk i Kenya. Samar (t.h) er frå Syria. – Folk eg snakkar norsk med er tolmodige. Ta det med ro, seier dei.  Foto: Ingebjørg Røyrhus Øyehaug

reportasje

Mohamed Alfhel (20 år) er flyktning frå Syria og elev på norskopplæringa ved Ørsta opplæringssenter på Ripateigane. Han og familien hans har budd fire månader i Noreg, dei to siste i Ørsta. Mohamed har lært seg å snakke norsk på rekordtid.

– Eg øver meg på fritida. Kvar fredag sparkar eg fotball saman med norske jamaldringar og snakkar med dei. Eg vil utdanne meg til elektrikar. Då må eg ta grunnskuleeksamen her på vaksenopplæringa, to år på vidaregåande og deretter to år som lærling for å få fagbrev. Eg har praksis frå elektrikarfaget i Libanon.