Er det like lett å skifte namn som å skifte skjorta?

foto
Finn Ørstavik meiner at namnet framleis må vere Hamneparken. Foto: Roy-Arne Folkestad/Arkiv