Våre farlege fjell

foto
Etter raset: 17 av 20 hus på gamle Rise vart knuste. Foto: Utlånt av Knut Riise